Rhybuddion am y tywydd

2 diwrnod yn ôl

Rhybudd Llifogydd: Afon Tywi, eiddo ynysig rhwng Llandeilo ac Abergwili

I gael y rhybuddion llifogydd diweddaraf ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu ffoniwch y Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188.

Rhybudd Llifogydd: Afon Llwchwr yn Rhydaman a Llandybie

Eiddo ar dir isel yn Rhydaman, Llandybie ac Aber-lash yn ffinio ag afon Llwchwr i fyny'r afon o'i haber ag Afon Aman, gan gynnwys Coleg Sir Gâr.

Disgwylir llifogydd ar gyfer: Eiddo isel yn Rhydaman, Llandybie ac Aberlash gerllaw afon Llwchwr i fyny'r afon lle mae'n ymuno ag Afon Aman, gan gynnwys Coleg Sir Gâr

Rhagwelir y bydd y glaw yn parhau tan 2:00 pm ddydd Mercher 21 Chwefror.  Mae disgwyl i lefelau'r Afon Llwchwr yn Rhydaman godi tan o leiaf 11:30 AM ddydd Mercher 21 Chwefror. 

I gael y rhybuddion llifogydd diweddaraf ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu ffoniwch y Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188.