Y Newyddion Diweddaraf

Portffolio'r Fargen Ddinesig yn cael ei gydnabod am ei effaith gadarnhaol ar draws y rhanbarth drwy ennill rhai o brif wobrau'r diwydiant.

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n dechrau trawsnewid de-orllewin Cymru yn rhanbarth ffyniannus a chynaliadwy i'w drigolion weithio a byw ynddo, wedi cael cydnabyddiaeth drwy ennill nifer o wobrau nodedig y diwydiant yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae dros hanner y prosiectau a rhaglenni bellach we ...

14 awr yn ôl

Cabinet yn mabwysiadu gostyngiad o 75% yn y cynllun rhyddhad ardrethi busnes

Mae Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mabwysiadu'r cynllun Ardrethi Annomestig - Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Cymru sydd â'r nod o gefnogi busnesau a threthdalwyr cymwys eraill. Mae'r cynllun, a gafodd ei ymestyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023/24, yn cynnig gostyngiad o 7 ...

3 diwrnod yn ôl

Benthyciad Canol Dref yn datgloi busnes newydd yn Llanelli

Mae'r cwmni Tinworks Brewing Company o Lanelli wedi agor ystafell tap a pizzeria newydd yn ddiweddar o'r enw Tinhouse, yn Vaughan Street, Llanelli gyda chymorth Benthyciad Canol Tref wedi ei ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Dyfarnwyd benthyciad o £143,812 i'r cwmni i adfywio adeilad gwag yng ngh ...

3 diwrnod yn ôl

Datganiad Cwm Aur

Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar gyllideb y Cyngor, mae'r Cyngor wedi cytuno i newid y gwasanaeth gofal ychwanegol sy'n cael ei ddarparu yng Nghwm Aur yn Llanybydder. Yn y gorffennol mae'r Cyngor wedi arfer comisiynu Grŵp Pobl i ddarparu elfen gofal ychwanegol y gwasanaeth hwn. Er gwaethaf pob y ...

3 diwrnod yn ôl

Dadorchuddio Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn

Cyn ei agoriad swyddogol ar 31 Mawrth, mae trigolion Pentywyn a gwahoddedigion wedi bod ymysg y grŵp cyntaf o bobl i fwynhau taith o amgylch y cyfleuster Denu Twristiaid newydd sbon ar lan y môr ym Mhentywyn. Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd Gareth John, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin ...

8 diwrnod yn ôl

Llwythwch mwy