Ysgolion Sir Gaerfyrddin yn paratoi ar gyfer rowndiau terfynol rygbi a phêl-droed

27 diwrnod yn ôl

Mae'r wythnos nesaf yn addo arddangos talent anhygoel gyda chyffro Cwpan Rygbi Ysgolion Cymru, ac mae pob tîm sy'n cymryd rhan yn dod o Sir Gaerfyrddin.

Yn gefndir i'r cyfan ar 20 Mawrth bydd Stadiwm Principality yn cynnal gêm derfynol y cwpan gyda'r Strade yn cystadlu yn erbyn Maes y Gwendraeth, tra bydd gêm derfynol y fâs yn ornest rhwng Bro Myrddin a Bro Dinefwr. Gan ychwanegu at y cyffro, bydd rownd derfynol y plât yn cynnwys Bro Teifi yn erbyn Bro Pedr mewn gêm y mawr disgwyl amdani.

Yn ogystal â rygbi, bydd rowndiau terfynol Cwpan Pêl-droed Ysgolion Cymru i'r merched yn cael eu cynnal, gyda Bro Myrddin yn sicrhau lle yn y gêm bencampwriaeth yfory.

Mae llwyddiant rhyfeddol timau Sir Gaerfyrddin yn tanlinellu'r angen am gefnogaeth a buddsoddiad parhaus mewn datblygu chwaraeon yn y rhanbarth. Mae'r llwyddiannau sy’n werth eu nodi yn cynnwys cyfranogiad tîm rygbi merched dan 16 Bro Dinefwr yn y rownd gynderfynol a bechgyn blwyddyn 9 Bro Myrddin yn yr un categori.

Dywedodd Gareth Morgan, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant:

“Rydym yn falch iawn o'n hysgolion am eu llwyddiant aruthrol sy'n arddangos y talentau chwaraeon cyfoethog sydd gyda ni yma yn Sir Gaerfyrddin.
Mae ymdrechion ac ymroddiad y timau hyn gyda'i gilydd yn enghraifft o ysbryd chwarae teg a rhagoriaeth, gan adlewyrchu'n gadarnhaol ar y gymuned."