Y Newyddion Diweddaraf

Bouygues UK a Chyngor Sir Gaerfyrddin yn Lansio Cynllun Profiad Gwaith Sgiliau'r 21ain Ganrif Pentre Awel

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Bouygues UK wedi lansio Cynllun Profiad Gwaith Sgiliau'r 21ain Ganrif Pentre Awel i rymuso dysgwyr o ysgolion lleol am yrfaoedd ym maes adeiladu a dylunio. Mae'r cynllun, a lansiwyd ym Mharc y Scarlets, mewn partneriaeth â phum ysgol leol: Ysgol Bryngwyn; Ysgol Coedcae; ...

20 awr yn ôl

Sir Gâr yn lansio Strategaeth Hybu'r Iaith Gymraeg

Mae Cabinet Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo'i Strategaeth Hybu'r Iaith Gymraeg, sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda phartneriaid Fforwm Strategol y Gymraeg yn y sir, ac le gwell felly, i’w lansio yn swyddogol, nag ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023.  Lawnsiwyd Strategaeth Hybu'r Iaith G ...

8 diwrnod yn ôl

Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri 2023

Testun balchder mawr i ni fel sir yw cael cynnal Eisteddfod yr Urdd eleni, ac edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr o bell ac agos i'r Maes.

3 diwrnod yn ôl

  • Digwyddiadau, Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Y Swyddfa Gartref yn cadarnhau cynlluniau Gwesty Parc y Strade

Yn dilyn gofyn sawl gwaith am wybodaeth, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi derbyn cadarnhad ysgrifenedig gan y Swyddfa Gartref y prynhawn yma o'i chynllun i letya ceiswyr lloches yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli o 3 Gorffennaf 2023.   Yn y cynllun a ddarparwyd gan y Swyddfa Gartref, sydd wedi cae ...

7 diwrnod yn ôl

Y wybodaeth ddiweddaraf am Fwriad y Swyddfa Gartref

Yn dilyn cyfarfod rhwng swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Swyddfa Gartref ar 30 Mai 2023, mae Arweinydd y Cyngor, Darren Price, wedi ysgrifennu at berchnogion Gwesty Parc y Strade, Llanelli yn eu hannog i roi ateb gonest i bobl Llanelli ynghylch a ydynt mewn trafodaethau â'r Swyddfa Gartref o r ...

8 diwrnod yn ôl

Llwythwch mwy