Cyngor yn diolch i bawb ddaeth i'r carnifal

68 diwrnod yn ôl

Diolch i blant, teuluoedd, preswylwyr a rhanddeiliaid am eich cefnogaeth i Garnifal Llanelli, gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd y digwyddiad eleni yn wirioneddol arbennig ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn nesaf!

Llongyfarchiadau i enillwyr cystadleuaeth goleuadau Nadolig Llanelli

Bob blwyddyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Gwledig Llanelli a Chyngor Tref Llanelli, Siambr Fasnach Llanelli ac Ymlaen Llanelli, yn cynnal cystadleuaeth dylunio goleuadau Nadolig ac mae'r dyluniad sy'n ennill yn cael ei arddangos yn Stryd Stepney, Llanelli.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi mai Phoebe Davies, Ysgol Halfway, Llanelli, sydd wedi ennill y categori iau a Sophia Rose Walker sydd hefyd yn mynychu Ysgol Halfway, Llanelli, yn ennill y  categori i blant bach. Llongyfarchiadau mawr i chi'ch dwy!

Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros  Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth: “Llongyfarchiadau mawr i Phoebe a Sophia, sydd wedi dylunio goleuadau Nadolig hyfryd sy'n mynd i gael eu harddangos i bawb eu gweld yn Llanelli.

“Plant sydd wrth wraidd y Nadolig ac mae'r gystadleuaeth hon yn ffordd wych o roi eu stamp ar y dathliadau yn Llanelli.

“Hoffwn ddiolch i'n partneriaid a wnaeth y digwyddiad yn llwyddiant, gan gynnwys Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Gwledig Llanelli, Bord Gron Llanelli, South Wales Showmen’s Guild. Diolch yn fawr.”

Cystadleuaeth y Fflôt Gorau

Llongyfarchiadau hefyd i Glwb Rygbi Porth Tywyn ar ennill y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth y Fflôt Gorau yng Ngharnifal Llanelli ar gyfer y fflôt ar thema Elf on the Shelf.

Rhoddwyd yr ail wobr i Ysgol Coedcae, ar gyfer eu fflôt Cracer Nadolig.

Aeth y trydedd gwobr i Ysgol Dawnsio All Starz, a addurnodd eu fflôt o amgylch thema'r Grinch.