Lansio Apêl Teganau Nadolig blynyddol

29 diwrnod yn ôl

Mae'r apêl, sy'n cael ei chynnal am y deuddegfed tro, yn helpu cannoedd o deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu teganau neu anrhegion i'w plant.

Y llynedd, cefnogwyd mwy o deuluoedd a oedd yn cael trafferthion ariannol nag erioed a dosbarthwyd mwy na 7,700 o anrhegion i 1,287 o blant. Eleni yn ystod y cyfnod digynsail hwn rydym yn dibynnu ar gefnogaeth yn fwy nag erioed.

Lansiwyd yr apêl ar-lein am y tro cyntaf yn 2020 yn dilyn y pandemig coronafeirws a gofynnwyd i bobl roi rhodd ariannol yn hytrach na phrynu anrhegion a theganau.

Eleni gall pobl naill ai roi rhodd ariannol neu adael anrhegion newydd - fel gemau, eitemau celf a chrefft i bethau ymolchi ar gyfer pob oedran - o 18 mis hyd at bobl ifanc yn eu harddegau, yn un o nifer o fannau casglu o amgylch y sir.

Mae ysgolion, canolfannau teulu a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth ac mae staff y cyngor yn eu dosbarthu yn ystod y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Apêl Teganau Nadolig: “Rwy'n falch o fod yn parhau gyda'r apêl a fu dan ofal y diweddar Gynghorydd Mair Stephens a fu farw yn gynharach eleni. Mae’r apêl teganau eleni yn mynd i fod yn bwysicach nag erioed. Rydym bob amser wedi cael cefnogaeth wych ac eleni rydym yn gobeithio y bydd hyn yn parhau er mwyn sicrhau y bydd cannoedd o blant yn derbyn anrheg Nadolig. Rydym yn gwybod ei bod yn gyfnod anodd, ond os yw’n bosibl i bobl gyfrannu anrheg neu rodd, dim ots pa mor fawr neu fach, bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r teuluoedd hynny sy'n llai ffodus.”

Gallwch roi cyfraniad ariannol ar-lein. Os hoffech roi arian parod neu siec, ffoniwch 01267 246504.

Mae rhoddion yn cael eu derbyn hyd at 9 Rhagfyr

 

 

 

 

Gallwch fynd a’ch anrhegion i’r mannau casglu canlynol:  

 • Hwb Caerfyrddin, SA31 1GA (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 5pm)
 • Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 5pm)
 • Neuadd y Sir, Caerfyrddin (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 5pm)
 • Morrisons, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF (Dydd Llun - Dydd Sadwrn 6am - 10pm; Dydd Sul 10am - 4pm)
 • Tesco, Lôn Morfa, Caerfyrddin, SA31 3AX (Dydd Llun - Dydd Sadwrn 6am - 12am; Dydd Sul 10am - 4pm)​
 • Hwb Llanelli, SA15 3TR (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 5pm)
 • Morrisons, Park Adwerthu Pemberton, Trostre, Llanelli SA14 9DR (Dydd Llun - Dydd Sadwrn 7am - 10pm; Dydd Sul 9.30am - 4pm.)
 • Hwb Rhydaman, SA18 3BS (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 5pm)
 • Canolfan Gymunedol Cwmaman, SA18 1DX (Dydd Llun – Dydd Gwener 10am - 4pm)
 • Hengwrt (Menter Dinefwr), Llandeilo, SA19 6AE (Dydd Llun – Dydd Sadwrn 9.30am - 5pm)
 • Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanymddyfri, SA20 0AB (Dydd Mawrth – Dydd Gwener 10am - 4pm)
 • Cyngor Tref Cydweli, SA17 4UL (Dydd Llun – Dydd Iau 9am - 1pm; Dydd Gwener 9am - 12pm)
 • Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN (Dydd Llun – Dydd Gwener 7.30am - 9.30pm; Dydd Sadwrn a Dydd Sul 7.30am - 2pm)
 • Canolfan Hamdden Sancler, SA33 4BT (Dydd Llun – Dydd Gwener 7.30am - 9.30pm; Dydd Sadwrn a Dydd Sul 7.30am - 2pm)