Wythnos Llyfrgelloedd – ymunwch a manteisiwch ar gynigion ym Mharc Gwledig Pen-bre

47 diwrnod yn ôl

Bydd trigolion sy'n cofrestru gyda llyfrgell yn Sir Gaerfyrddin rhwng 3 a 9 Hydref yn derbyn mwy na llyfrau yn unig!

Fel rhan o 'Wythnos Llyfrgelloedd' (3-9 Hydref), bydd unrhyw un sy'n ymuno â llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn yn gallu dewis un o'r cynigion canlynol ym Mharc Gwledig Pen-bre. 

  • Tocyn diwrnod am ddim (parcio) i Ben-bre
  • Reidiau Tabogan, prynu 1 a chael 1 am ddim
  • Gostyngiad o 25% ar Golff Giamocs
  • Gostyngiad o 25% ar Wers sgïo i'r teulu
  • Gostyngiad o 25% ar Lain Wersylla heb drydan (hyd at 4 Tachwedd, 2022)

*Mae pob cynnig yn para tan 31 Rhagfyr, 2022.

Mae am ddim ac yn hawdd ymuno – ewch i unrhyw un o lyfrgelloedd y sir rhwng 3 a 9 Hydref i gofrestru. Mae angen prawf adnabod i ddod yn aelod llawn. Gallwch ddod o hyd i'ch llyfrgell agosaf drwy fynd i https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/llyfrgelloedd-ac-archifau/

Neu gallwch gofrestru yn un o'n mannau cofrestru isod:

1 Hydref - Tesco, Caerfyrddin rhwng 2pm a 5pm

6 Hydref - Morrisons, Caerfyrddin rhwng 10am a 2pm

6 Hydref - Tesco, Rhydaman rhwng 10am a 1pm

7 Hydref - Morrisons, Llanelli rhwng 9am a 12pm