Gwybodaeth yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II

74 diwrnod yn ôl

Teyrngedau blodau

Gellir gosod teyrngedau blodau er cof am Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, ar risiau Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin, yr Ardd Goffa ar dir Neuadd y Dref Llanelli, a gatiau Parc Rhydaman.

Sir Gaerfyrddin yn cydymdeimlo yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines (llyw.cymru) 

Llyfrau Cydymdeimlad

Yn dilyn proclamasiwn Sir Caerfyrddin ddoe, mae Llyfrau Cydymdeimlad bellach ar agor yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref Llanelli a'r HWB, Rhydaman. Mae modd ysgrifennu ynddyn nhw o heddiw, dydd Llun 12 Medi, tan ddydd Sul 18 Medi.
Yr oriau agor yw:
9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau
9am-4.30pm dydd Gwener
11am-4pm dydd Sadwrn a dydd Sul.

Proclamasiwn Cyngor Sir Gâr ar gyfer y Brenin newydd

Yn unol â digwyddiadau cenedlaethol, cafodd Proclamasiwn ar gyfer y Brenin newydd ei ddarllen gan Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Rob Evans ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 12.45pm heddiw, dydd Sul 11 Medi.

Yn dilyn hyn, darllenwyd y Proclamasiwn yn y Gymraeg gan Mr David Parry Williams, Dirprwy Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi dros Ddyfed.

Mynychwyd y digwyddiad gan wahoddedigion anrhydeddus ac aelodau o'r cyhoedd.

Yn dilyn y proclamasiwn, am 1pm, dychwelwyd pob baner yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman,  ynghyd a baneri glas ar Draeth Cefn Sidan a Thraeth Pentywyn i hanner y mast. Bydd y baneri yma yn dychwelyd i hanner y mast tan y diwrnod yn dilyn angladd EM Y Frenhines Elizabeth II.

Baneri yn cael eu chwifio ar frig y mast i nodi Proclamasiwn y Brenin newydd

Bydd baneri yn cael eu chwifio ar frig y mast yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman o 11am ar ddydd Sadwrn, 10 Medi, i nodi Proclamasiwn y Brenin newydd. Bydd baneri glas hefyd yn cael eu chwifio ar frig y mast ar Draeth Cefn Sidan a Thraeth Pentywyn.

Bydd pob baner yn cael ei dychwelyd i hanner y mast am 1pm ar ddydd Sul, 11 Medi, tan y diwrnod yn dilyn angladd EM Y Frenhines Elizabeth II.

Proclamasiwn o'r Sofran newydd yn cael ei ddarllen ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 12.45pm ar ddydd Sul 11 Medi.

Bydd Proclamasiwn o'r Sofran newydd yn cael ei ddarllen gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Rob Evans ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 12.45pm ar ddydd Sul 11 Medi.

Yna bydd yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu, y Cynghorydd Philip Hughes yn darllen y Proclamasiwn yn y Gymraeg.

 

Mae croeso i wahoddedigion anrhydeddus ac aelodau o'r cyhoedd ddod.

Marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II: canllawiau Galar Cenedlaethol

Canllawiau ar gyfer y cyhoedd a busnesau ar y cyfnod Galar Cenedlaethol yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Gwefan LlywodRaeth CyMru

Llyfrau Cydymdeimlo

Bydd Llyfrau Cydymdeimlo ar gael yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a’r HWB yn Rhydaman o ddydd Llun, 12 Medi. Bydd modd ysgrifennu ynddynt rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am-4.30pm ddydd Gwener, a gellir gwneud hynny hyd at y diwrnod wedi'r angladd. Rydym yn eich gwahodd i adael neges.

Sir Gaerfyrddin yn cydymdeimlo yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines

Darllenwch mwy

e-Lyfr Cydymdeimlo cenedlaethol

Gellir dod o hyd i Lyfr Cydymdeimlad y Teulu Brenhinol ar wefan Palas Buckingham.

Mae baneri wedi cael eu gostwng i hanner mast

Fel arwydd o barch, mae baneri wedi cael eu gostwng i hanner mast yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman. Mae baneri glas hefyd wedi cael eu gostwng ar Draeth Cefn Sidan a Thraeth Pentywyn.

Cyhoeddi marwolaeth y Frenhines Elizabeth II

Cyhoeddi marwolaeth y Frenhines Elizabeth II

Rhagor o Wybodaeth