Sir Gaerfyrddin yn croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ôl

33 diwrnod yn ôl

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesaf.

Dewiswyd Llanymddyfri i lwyfannu’r digwyddiad yn 2023 sy'n dathlu'r Gymraeg a diwylliant Cymru.

Ymwelodd yr Eisteddfod â Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf ym 1935 pan gynhaliwyd yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin ac mae'r ymweliadau diweddaraf yn cynnwys Eisteddfod Sir Gâr yn 2007 ac Eisteddfod Cwm Gwendraeth ym 1989.

Mae disgwyl i filoedd o bobl ddod i'r ŵyl a fydd yn cael ei chynnal rhwng 29 Mai a 3 Mehefin y flwyddyn nesaf.

Dyma fydd yr wythfed tro i'r ŵyl gael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sy'n denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae'n cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn.

Mae'r Eisteddfod yn ŵyl gystadleuol lle mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc dan 25 oed yn cystadlu yn ystod wythnos yr Eisteddfod mewn amryw o gystadlaethau megis canu, dawnsio a pherfformio. Rhain yw’r gorau o tua 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn dilyn rowndiau lleol a rhanbarthol a gynhelir yn ystod misoedd y gwanwyn cyn yr Eisteddfod.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Linda Evans, y byddai'r digwyddiad yn gyfle i bobl weld y gorau y gall Cymru ei gynnig. Dywedodd:

Rydym yn falch iawn o fod wedi cael ein dewis i gynnal y digwyddiad hwn unwaith eto yn Sir Gaerfyrddin. Bydd y digwyddiad o fudd mawr i'r economi leol ac ar yr un pryd bydd yn rhoi cyfle i bawb yn Sir Gaerfyrddin brofi gwir ddiwylliant Cymru p'un a yw'r ymwelydd yn siarad yr iaith ai peidio. Bydd cynnal y digwyddiad hwn hefyd yn cyfrannu at weledigaeth ein Strategaeth uchelgeisiol ar gyfer y Gymraeg ac yn sicrhau ei bod yn cael ei chlywed, ei siarad a'i dathlu.”

Mae'r ŵyl eleni eisoes wedi cychwyn ac yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych tan ddydd Gwener 3 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yma i Sir Gaerfyrddin unwaith eto. Dyma un o ddigwyddiadau diwylliannol mwyaf Cymru ac mae'n gyfle gwych i ddathlu ein hymrwymiad i gelfyddydau a diwylliant Cymru. Nid yn unig y mae'n arddangos rhai o dalentau gorau Cymru mewn cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns ond mae'n dod â manteision economaidd enfawr, bri a chyhoeddusrwydd.”