Siopau Sionc Nadoligaidd ar gael mewn lleoliadau gwych

14 diwrnod yn ôl

Mae busnesau bach lleol yn cael cyfle i ddangos a gwerthu eu nwyddau ymhlith siopau cadwyn mawr ar y stryd fawr yng nghanol trefi Caerfyrddin a Llanelli yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Fel rhan o fenter 100% Sir Gâr Cyngor Sir Caerfyrddin, mae'r cyngor wedi sicrhau dau leoliad gwych yn y ddwy dref am bedair wythnos yn arwain at y Nadolig sef hen siop Debenhams yng Nghaerfyrddin a rhif 1 Stryd Stepney (drws nesaf i siop trin gwallt Andrew Price) yn Llanelli.

Dyma'r dyddiadau sydd ar gael ar gyfer Caerfyrddin:

  • Wythnos 1 - Dydd Mercher, 1 Rhagfyr - Dydd Sul, 5
  • Wythnos 2 - Dydd Mercher, 8 Rhagfyr - Dydd Sul, 12
  • Wythnos 3 - Dydd Mercher, 15 Rhagfyr - Dydd Sul, 19
  • Wythnos 4 – Dydd Llun, 20 Rhagfyr - Dydd Iau, 23

Yn Llanelli:

  • Wythnos 1 – Dydd Mercher, 1 Rhagfyr - Dydd Sadwrn, 4
  • Wythnos 2 – Dydd Mercher, 8 Rhagfyr - Dydd Sadwrn, 11
  • Wythnos 3 – Dydd Mercher, 15 Rhagfyr - Dydd Sadwrn, 18
  • Wythnos 4 - Dydd Mawrth, 21 Rhagfyr - Dydd Iau, 23

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ymrwymo i'r wythnos lawn ac anfon e-bost at 100Carmarthenshire@sirgar.gov.uk gan nodi'r dyddiad a'r lleoliad a ffefrir.

Mae'r llefydd am ddim ond dim ond hyn a hyn sydd ar gael, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Datblygwyd 100% Sir Gâr yn ystod pandemig Covid-19 fel ffenestr siop rithwir ar wefan Darganfod Sir Gâr y cyngor, a hynny fel ffordd o helpu busnesau lleol yn sgil cyfnod hir o gyfyngiadau symud a chyfyngiadau ar fanwerthu.

Mae'n rhan o Gynllun Adfer Economaidd cyffredinol y Cyngor sy'n ceisio diogelu a chreu swyddi, cefnogi busnesau a chryfhau'r economi leol dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae 100% Sir Gâr wedi cael cefnogaeth gan gynghorau tref a chymuned yn Sir Gaerfyrddin, grwpiau busnes a manwerthu lleol, a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol ddod at ei gilydd ac i arddangos eu cynnyrch mewn un lle, mewn dau leoliad gwych ar y stryd fawr."