Mae noson fawr Llanelli yn ôl

43 diwrnod yn ôl

Mae carnifal Nadolig blynyddol Llanelli yn ôl, gyda phenwythnos o ddathliadau Nadolig.

Eleni bydd hwyl a sbri carnifal Nadolig y dref yn ddigwyddiad deuddydd a fydd yn cael ei lansio ddydd Gwener, 19 Tachwedd.

Bydd gorymdaith y carnifal yn gadael y Meysydd Gŵyl yn y Pwll am 6.15pm gan ddilyn y llwybr arferol ac yn cyrraedd y dref yn fuan ar ôl cynnau'r goleuadau Nadolig am 6.45pm.

Bydd ffair bleser yng Ngerddi'r Ffynnon a bydd arddangosfa tân gwyllt i orffen y noson am 7.40pm.

Eleni mae'r cyngor wedi prynu cymysgedd o dân gwyllt - rhai traddodiadol a rhai mwy tawel fel rhan o'i ymrwymiad i ddiogelwch tân gwyllt ac i leihau'r sŵn y gallant ei greu.

Bydd Heol yr Orsaf a Stryd yr Eglwys, Llanelli, o'r gyffordd â Stryd Muray i'r gyffordd â Gelli Onn, ar gau rhwng 5.45pm ac 8pm.

Bydd Gelli Onn ar gau i draffig sy'n mynd i'r gorllewin yn unig, o'r gyffordd â Stryd Thomas.

Bydd y dathliadau yn parhau ddydd Sadwrn, gyda marchnad bwyd a diod Nadoligaidd.

Bydd adloniant stryd (y tu allan i Boots) o 10am gydag artistiaid gwadd gan gynnwys act deyrnged i Tom Jones, côr Ysgol y Strade a Chôr Meibion Porth Tywyn. Bydd yr artist drag Ruby Slippers yn ymddangos ynghyd â'r gantores leol Hayley Paultyn ac eraill.

Mae'r carnifal Nadolig mwyaf yng Nghymru, sef dathliadau Nadolig Llanelli yn ymdrech ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Gwledig Llanelli a Ford Gron Llanelli. 

Bydd gorymdaith y ceirw a drefnir gan Ymlaen Llanelli yn cael ei chynnal ar 4 Rhagfyr yng nghanol y dref.

Y llynedd cafodd y carnifal ei gynnal yn rhithwir am y tro cyntaf ers 43 mlynedd oherwydd pandemig Covid ac yn unol â rheoliadau cenedlaethol.

Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth yn agosach at yr amser.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym wrth ein bodd bod y carnifal yn gallu dychwelyd eleni ac mae pobl leol ac ymwelwyr sy'n teithio i weld y digwyddiad hwn yn haeddu cael achlysur y gallant ei fwynhau. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gofio nad yw Coronafeirws wedi diflannu. Mae angen i ni barhau i fod yn wyliadwrus a bod yn gyfrifol wrth fwynhau a thrwy gymryd rhai camau syml fel gwisgo gorchudd wyneb bydd yn helpu i amddiffyn ein hunain yn ogystal ag eraill. Os oes gennych unrhyw symptomau yna arhoswch gartref.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael fflôt yn y carnifal gysylltu â Roger Bowen o Ford Gron Llanelli ar 01554 750008.