Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol yng Ngwobrau Chwaraeon arbennig Actif Sir Gâr

9 diwrnod yn ôl

Rydym yn chwilio am arwyr chwaraeon Sir Gaerfyrddin - nid yn unig y rheiny sydd wedi llwyddo yn eu maes, ond y rheiny sy'n mynd yr ail filltir i sicrhau bod chwaraeon ar gael i bawb yn ein cymunedau.

Mae Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr y Cyngor Sir yn ôl, sy'n gyfle arbennig i gydnabod a dathlu talent chwaraeon gan fabolgampwyr, yn ddynion a menywod, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ymroddedig.

Ac yn dilyn cythrwfl y pandemig - a roddodd derfyn ar chwaraeon i bob pwrpas i gymaint o bobl am amser mor hir - bydd yna gydnabyddiaeth arbennig i unigolion, timau a chlybiau a ysbrydolodd eraill ac a orchfygodd adfyd i gadw'n heini yn ystod y cyfyngiadau symud.

Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig ym mis Chwefror 2022.

Mae'r ceisiadau bellach ar agor, a gall pobl enwebu eu harwyr chwaraeon mewn hyd at 12 categori, gan gynnwys hyfforddwr chwaraeon cymunedol y flwyddyn, tîm y flwyddyn, chwaraeon anabledd, a gwasanaethau rhagorol i chwaraeon.

Gellir enwebu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr am fwy nag un wobr, ond mae'n rhaid eu bod wedi'u geni yn Sir Gaerfyrddin, yn byw yn Sir Gaerfyrddin neu'n cynrychioli clwb neu ysgol yn y Sir.

Mae tîm Actif Sir Gâr Cyngor Sir Caerfyrddin yn trefnu'r gwobrau fel rhan o'u ffocws ar helpu pobl i wella eu llesiant a byw bywydau egnïol, boed hynny yn unig er mwynhad neu ar lefel elit.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr yn rhoi cyfle i ni ddathlu a diolch i bawb sy'n gweithio ac yn hyfforddi'n galed er mwyn llwyddo eu hunain neu i annog ac ysbrydoli eraill. Roedd y pandemig yn ergyd drom i fyd chwaraeon - ond er gwaethaf hynny roeddem yn dal i weld unigolion yn hyfforddi ar eu pennau eu hunain, gan greu eu harferion ymarfer eu hunain gartref yn ystod y cyfyngiadau symud, neu gynnal gweithgareddau ar-lein i helpu i gadw eraill yn heini ac yn iach.

“Rydym bob amser yn mwynhau'r gwobrau hyn, ond bydd yr un yma yn arbennig iawn. Edrychwn ymlaen at weld yr enwebiadau'n cyrraedd, sy'n ein hysbrydoli ac sy'n aml yn ein cyffwrdd. Rydym yn edrych ymlaen hyd yn oed yn fwy at y seremoni pryd y gallwn roi'r sylw ar ein harwyr lleol.

“Mae helpu pobl i gadw'n heini ac yn egnïol a chynnal cymunedau iach yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor. Ni allem gyflawni'r nod hwn oni bai am gefnogaeth cynifer o bobl yn ein cymunedau, ac maent yn haeddu cael eu cydnabod.”

Dysgwch fwy am Wobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr a gwnewch enwebiad, trwy fynd i https://www.actif.cymru/gwobrau-chwaraeon-2021/