Casglu biniau dros Ŵyl Banc Awst

110 diwrnod yn ôl

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r drefn casglu biniau dros Ŵyl Banc Awst.

O ddydd Llun 30 Awst tan ddydd Gwener 3 Medi bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Cofiwch y bydd casgliadau dydd Gwener yn cael eu casglu ddydd Sadwrn yn lle hynny.

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gasgliadau gwastraff gardd hefyd.

Rhowch eich biniau mas erbyn 6am ar y diwrnod casglu os gwelwch yn dda, a chofiwch, dim mwy na thri bag du bob pythefnos. Ailgylchwch gymaint â phosibl yn eich bagiau glas os gwelwch yn dda, a rhowch unrhyw wastraff bwyd yn eich biniau gwyrdd, sy'n cael eu casglu'n wythnosol.

Mae'r canolfannau ailgylchu yn Nhrostre (Llanelli), Nantycaws (Caerfyrddin), Wernddu (Rhydaman), a Hendy-gwyn ar Daf i gyd ar agor ar ddydd Llun Gŵyl y Banc. I drefnu apwyntiad, ewch i dudalennau'r canolfannau ailgylchu.