Ap newydd yn arwain archwilwyr ar lwybr o amgylch Parc Gwledig Llyn Llech Owain

112 diwrnod yn ôl

Mae llwybr archwilio realiti estynedig newydd wedi'i lansio er mwyn i deuluoedd allu mwynhau profiad newydd ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r llwybr yn rhan o gyfres o welliannau yn y parc sy'n cynnwys canolfannau ymwelwyr ac addysg, lle chwarae i blant y blynyddoedd cynnar wedi'i ailwampio, gwaith tirlunio a gwell llwybrau troed, ynghyd â Hwb Gwaith Llesiant i bobl weithio a chynnal cyfarfodydd yn yr ardal heddychlon.

Bellach gall teuluoedd lawrlwytho ap newydd ar eu ffonau clyfar, sef 'Explorer Trail LLO' a'i ddefnyddio i ddilyn llwybr o amgylch y parc gan wrando ar straeon am hanesion yr ardal a'r pethau cyffrous sydd i'w gweld yno.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain yn lle hyfryd i deuluoedd ei fwynhau, ac rydym yn falch ein bod yn buddsoddi mewn cyfleusterau i bawb eu mwynhau. Yn ogystal â'r llwybr archwilio newydd a gwelliannau ffisegol eraill, rydym wedi creu Hwb Gwaith Llesiant i roi lle unigryw a heddychlon i bobl weithio a chwrdd ag eraill, sy'n rhan o'n cynllun adfer economaidd wrth inni ddod allan o'r pandemig.”
Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Llyn Llech Owain yn un o dri pharc gwledig hardd Sir Gaerfyrddin, ac mae'n cynnig llecyn heddychlon lle y gall teuluoedd gael awyr iach a chysylltu â natur. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gyflwyno datblygiadau newydd i'r parc er mwyn cynnig rhywbeth gwahanol i deuluoedd i'w wneud wrth iddynt fwynhau eu hamser gyda'i gilydd yn yr awyr agored. Mae'r gwelliannau nid yn unig yn gwella'r ardal, maent hefyd yn cynnig rhagor o gyfleoedd i'r parc.”

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau cyllid o £185,000 ar gyfer gwneud y gwelliannau drwy gynllun Parc Rhanbarthol y Cymoedd Llywodraeth Cymru.

Roedd y parc yn un o 12 o safleoedd ledled Cymru i ennill statws Canolfan Darganfod Parc Rhanbarthol y Cyhoedd y llynedd.

Dywedodd Phil Lewis, Arweinydd y Rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd: "Mae'n wych cael Llyn Llech Owain yn rhan o'n teulu o Ganolfannau Darganfod. Mae'r tirweddau amrywiol, y cyfleusterau presennol a'r rhai newydd a ariennir gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn ffordd wych o arddangos y Cymoedd i'n cymunedau a'n hymwelwyr.”

Dysgwch ragor am Barc Gwledig Llyn Llech Owain drwy ymweld â www.darganfodsirgar.com ac mae gwybodaeth am gynllun Parc Rhanbarthol y Cymoedd ar parcrhanbartholycymoedd.cymru.

I archebu lle yn ein Hwb Gwaith Llesiant, anfonwch neges e-bost at hwbllo@sirgar.gov.uk.

Mae'r ap 'Explorer Trail LLO' newydd ar gael i'w lawrlwytho ar y rhan fwyaf o ffonau clyfar a dyfeisiau cydweddol drwy'r siop apiau.