Rhybuddion am y tywydd - haf 2021

4 diwrnod yn ôl

Rhybudd melyn - stormydd

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn. Mae’n bosibl y bydd rhai ohonom yn cael stormydd o daranau a glaw trwm am 8pm heddiw ac yfory. Byddwch yn barod am law trwm a llifogydd sydyn efallai. Cymerwch ofal ar y ffyrdd a byddwch yn ymwybodol o newid mewn amodau.

 

Rhybudd melyn am law

Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd dros yr ychydig ddiwrnodau nesaf a byddwch yn barod am ambell gawod drom sydyn o law o brynhawn fory ymlaen a allai fod yn ysbeidiol.  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyflwyno rhybudd melyn am law ar gyfer dydd Sul gyda pheth cyfnodau hir o law trwm a allai arwain at lifogydd sydyn ac amodau gyrru anodd. Cymerwch ofal.

Rhybudd ambr ar gyfer gwres eithafol

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ambr ar gyfer gwres eithafol o’r prynhawn yma tan ganol nos, nos Iau, gan fod disgwyl tymheredd uchel ddydd a nos.
Mae’n bwysig eich bod yn fwy gofalus na’r arfer ac yn cofio am symptomau gorflinder achos gwres (dadhydradu, teimlo’n gyfoglyd, blinder) a risgiau eraill sy’n gysylltiedig â gwres, gan gynnwys llosg haul. Hefyd, gofalwch fod ffrindiau a chymdogion agored i niwed yn iawn.
Os ydych yn meddwl mynd i’r môr i oeri, cofiwch am beryglon nofio yn y môr, mewn llynnoedd ac mewn afonydd. Cymerwch ofal a chadwch lygad ar eraill o’ch cwmpas hefyd.