Casglu biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn

64 diwrnod yn ôl

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i gasgliadau biniau dros Ŵyl Banc y Gwanwyn.

O ddydd Llun 31 Mai tan ddydd Gwener 4 Mehefin bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Cofiwch y bydd casgliadau dydd Gwener yn cael eu casglu ddydd Sadwrn yn lle.

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gasgliadau gwastraff gardd hefyd.

Rhowch eich biniau mas erbyn 6am ar y diwrnod casglu os gwelwch yn dda, a chofiwch, dim mwy na thri bag du bob pythefnos. Ailgylchwch gymaint â phosib yn eich bagiau glas os gwelwch yn dda, a rhowch unrhyw wastraff bwyd yn eich biniau gwyrdd, sy'n cael eu casglu'n wythnosol.

Mae'r canolfannau ailgylchu yn Nhrostre (Llanelli), Nantycaws (Caerfyrddin), Wernddu (Rhydaman), a Hendy-gwyn ar Daf i gyd ar agor ar ddydd Llun Gŵyl y Banc. I drefnu apwyntiad ewch i'r wefan neu ffoniwch 01267 234567.