Y Diweddaraf am y tân yng Nghanolfan Ailgylchu Nant-y-caws

2 diwrnod yn ôl

Canolfan ailgylchu'n agor

Bydd y ganolfan ailgylchu'n ailagor i'r cyhoedd fory (dydd Mercher, 5 Mai). Diolch am eich amynedd a'ch cydweithrediad.

Trefnu apwyntiad

 

Canolfan ailgylchu yn parhau i fod ar gau

Mae'r ganolfan ailgylchu yn Nantycaws yn parhau i fod ar gau am resymau diogelwch y cyhoedd. Bydd yn ailagor cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Gall unrhyw un sydd wedi trefnu apwyntiad fynd i un o'r canolfannau ailgylchu eraill yn Nhrostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman) neu Hendy-gwyn ar Daf unrhyw bryd rhwng 8.30am a 5.30pm. Cofiwch fynd â'ch e-bost cadarnhau gyda chi.

Fel arall, gallwch aros nes bydd y safle'n ailagor a threfnu apwyntiad arall.

Bydd y ganolfan ailgylchu yn Hendy-gwyn ar Daf ar agor ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc a dydd Mawrth, 4 Mai.

Hoffem ymddiheuro am yr anghyfleustra a achosir a diolch i chi am eich cydweithrediad.

Trefnu apwyntiad

Diweddariad gan CWM Environmental Ltd

Mae'r gwasanaeth tân yn parhau i fod ar y safle wrth i ni ddechrau ar y gwaith adfer. Y flaenoriaeth yw gwneud yr ardal yn ddiogel er mwyn i ni allu dechrau gwaredu'r cynnwys o'r adeilad.

Darllenwch mwy

Canolfan ailgylchu yn parhau i fod ar gau

Mae'r ganolfan ailgylchu yn Nant-y-caws yn parhau i fod ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall am resymau diogelwch y cyhoedd.

Gall unrhyw un sydd wedi trefnu apwyntiad i fynd i'r safle yr wythnos hon fynd i un o'r canolfannau ailgylchu eraill yn Nhrostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman) neu Hendy-gwyn ar Daf unrhyw bryd rhwng 8.30am a 5.30pm. Cofiwch fynd â'ch e-bost cadarnhau gyda chi.

Fel arall, gallwch aros hyd nes bydd y safle'n ailagor a threfnu apwyntiad arall.

Hoffem ymddiheuro am yr anghyfleustra a achosir a diolch i chi am eich cydweithrediad.

Casgliadau bin

Bydd biniau’n cael eu casglu yn ôl yr arfer fory (dydd Llun, 26 Ebrill) ac yn ystod yr wythnos i ddod. Mae hyn yn cynnwys casgliadau gwastraff gardd a chasgliadau gwastraff swmpus.

Rhowch eich bagiau glas/du a’ch biniau gwastraff bwyd allan yn ôl yr arfer cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad. Cofiwch nad oes hawl rhoi mwy na thri bag du allan bob pythefnos.

Casgliadau ailgylchu / bin

Y diweddaraf am y Ganolfan Ailgylchu

Mae’r ganolfan ailgylchu yn Nant-y-caws dal ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Gall unrhyw un sydd ag apwyntiadau heddiw (dydd Sul, 25 Ebrill) a fory (dydd Llun, 26 Ebrill) ymweld ag un o’r canolfannau ailgylchu eraill yn Nhrostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman) neu Hendy-gwyn os ydynt yn dymuno, unrhyw bryd rhwng 8.30am a 5.30pm. Ewch â’ch e-bost cadarnhad gyda chi.

Mae safle Hendy-gwyn hefyd ar agor ar gyfer apwyntiadau ddydd Llun, 26 Ebrill (mae’r safle fel arfer ar gau ar ddydd Llun), ynghyd â Throstre a Wernddu.

Trefnu apwyntiad

Tân yng Nghanolfan Ailgylchu Nant-y-caws

Mae tân wedi bod yng Nghanolfan Ailgylchu Nant-y-caws, Caerfyrddin.

Galwyd y gwasanaeth tân tua 3.30pm brynhawn Sadwrn i'r Cyfleuster Adennill Deunyddiau (MRF).

Mae'r gwasanaeth tân yn y fan a'r lle ac mae'r tân dan reolaeth. Nid oes neb wedi cael ei anafu.

Mae'r safle yn cael ei redeg gan Cwm Environmental Ltd.

Dywedodd Paul Wakelin, Pennaeth Gweithrediadau: “Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r gwasanaeth tân a hoffwn ddiolch iddynt am bopeth maent yn ei wneud. Nid ydym yn gwybod achos y tân eto a bydd angen lansio ymchwiliad llawn.”

Mae'r ganolfan ailgylchu bellach ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Mae'r orsaf trosglwyddo gwastraff ar gyfer gwaredu gwastraff masnachol hefyd ar gau.

Gall trigolion a oedd wedi trefnu apwyntiadau i ymweld â'r ganolfan ailgylchu ddydd Sul, 25 Ebrill i ddydd Mercher 28 Ebrill, ymweld ag un o'r canolfannau ailgylchu eraill yn Nhrostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman) neu Hendy-gwyn ar Daf os ydynt yn dymuno unrhyw adeg rhwng 8.30am a 5.30pm. Cofiwch fynd â'ch e-bost cadarnhau gyda chi.

Bydd rhagor o newyddion ar gael cyn gynted â phosibl.