Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

235 diwrnod yn ôl

Gwasanaeth coffa

Bydd gwasanaeth arbennig er cof am Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin, yn cael ei ddarlledu’n fyw o Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, ddydd Gwener 16 Ebrill 2021 am 6yh. Caiff y gwasanaeth hwn ei gynnal ym mhresenoldeb Arglwydd Raglaw Ei Mawrrhydi yn Nyfed Miss Sara Edwards.

Gallwch wylio’r gwasanaeth yn fyw ar dudalen Facebook a bydd ar gael wedi hynny ar Facebook ac ar sianel Youtube.

Trefniadau Angladd a Munud o Dawelwch Cenedlaethol

Bydd angladd Dug Caeredin yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, 17 Ebrill, 2021 am 3pm yng Nghapel St George, Windsor. Bydd y Gwasanaeth Angladdol yn dechrau â Munud o Dawelwch Cenedlaethol am 3pm. Cyn y gwasanaeth, cynhelir gorymdaith seremonïol ar dir Castell Windsor.

Mwy o wybodaeth

E-Lyfr Cydymdeimlo Cenedlaethol

Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 presennol ni allwn agor llyfrau cydymdeimlo, ond rydym yn eich gwahodd i adael eich neges eich hun yn yr e-Lyfr Cydymdeimlo cenedlaethol ar wefan Palas Buckingham.

e-Lyfr Cydymdeimlo

Llythyr y Cadeirydd at Ei Mawrhydi y Frenhines

Gyda thristwch mawr y clywais am farwolaeth Dug Caeredin.
Ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gofynnaf i chi gyfleu i'w Mawrhydi a'i theulu ein cydymdeimlad dwysaf ar yr adeg drist iawn hon.
Mae gan Sir Gaerfyrddin atgofion hoff o Daith Jiwbilî Aur Ei Mawrhydi o amgylch Cymru yn 2002 yng nghwmni Dug Caeredin pan ddaeth miloedd o blant ysgol o bob cwr o'r Sir i ffurfio llinell ar hyd llwybr y daith o Harbwr Porth Tywyn i Ddoc y Gogledd yn Llanelli, ynghyd ag ymweliad y Dug â Bancyfelin yn 2010.

 

Cadeirydd y Cyngor, Cyng Ieuan Davies

Baneri yn chwifio ar hanner mast

Mae baneri yn cael eu chwifio ar hanner mast yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.

Flags at half mast