Newidiadau i gasgliadau biniau dros y Pasg

25 diwrnod yn ôl

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau biniau yn ystod gwyliau'r Pasg.

O ddydd Gwener, 2 Ebrill tan ddydd Gwener, 9 Ebrill, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft, os yw eich casgliad i fod ar ddydd Gwener, ni fydd yn digwydd tan ddydd Sadwrn ac yn y blaen.

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gasgliadau gwastraff gardd hefyd.

Rhowch eich biniau allan erbyn 6am ar y diwrnod casglu, a chofiwch mai dim ond tri bag du y cewch eu rhoi allan bob pythefnos.

Ailgylchwch gymaint â phosibl a chofiwch roi eich bocsys a ffoil wyau Pasg yn eich bagiau glas ac unrhyw wastraff bwyd yn eich biniau gwyrdd.

Gellir ailgylchu poteli gwydr a jariau yn eich banc ailgylchu gwydr agosaf; edrychwch ar y tudalennau ailgylchu i weld y lleoliadau.

Bydd y canolfannau ailgylchu sef Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar agor dros y Pasg. Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein neu ffoniwch 01267 234567.