Gweithio mewn Etholiad

6 diwrnod yn ôl

Rydym yn chwilio am bobl i weithio gyda ni yn ystod yr etholiadau i roi cymorth i staff a phleidleiswyr sy'n defnyddio ein gorsafoedd pleidleisio ar 6 Mai.

Rydym yn recriwtio cynorthwywyr etholiad a fydd yn helpu pobl sy'n dod i'r gorsafoedd pleidleisio i gydymffurfio â mesurau diogelwch Covid-19. Byddai'n ofynnol i'r cynorthwywyr weithio o 6am tan ar ôl 10pm ar 6 Mai heb adael yr orsaf bleidleisio.

Bydd nifer o swyddi ar gael i bobl 18 oed a hŷn.

Gallwch fynegi eich diddordeb yma