Gweithio mewn Etholiad

6 diwrnod yn ôl

Rydym yn recriwtio staff i'n helpu i gynnal etholiadau'r Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddydd Iau, 6 Mai 2021.

Mae angen pobl arnom i'n helpu i reoli gorsafoedd pleidleisio ar 6 Mai a chyfrif y pleidleisiau ar 7 Mai a 9 Mai.

Mae'n rhaid i chi fod yn unigolyn cryf ei gymhelliant sy'n gallu canolbwyntio a bod yn fanwl gywir; bod o leiaf 18 oed, bod â hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, ac ni chewch weithio ar ran ymgeisydd yn ystod ymgyrch etholiadol.

Ai chi yw'r person rydym yn chwilio amdano?

Gwnewch gais yma