Difrod llifogydd – cymorth i drigolion

4 diwrnod yn ôl

Os yw'r llifogydd diweddar wedi achosi difrod mewnol i'ch cartref, neu os yw'r Cyngor neu un o'r gwasanaethau brys wedi dweud wrthych fod yn rhad i chi symud o'ch cartref am fwy na 24 awr, gallech fod yn gymwys i dderbyn taliad o £500 i'ch helpu i ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl. Os nad yw eich cartref wedi'i yswirio, byddwch yn derbyn £500 arall.

Dim ond ar gyfer eich prif gartref y mae cymorth ariannol ar gael, ni allwch wneud cais ar gyfer ail gartref, eiddo gwag yr ydych yn berchen arno, neu Air BnB.

Efallai eich bod yn gymwys i gael cymorth ychwanegol drwy Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru, sef grant bach ar gyfer costau hanfodol megis bwyd, dillad, a thanwydd. Ei ddiben yw rhoi ychydig o ddyddiau o gymorth uniongyrchol ar gyfer costau hanfodol. Gallwch wneud cais am hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gallwn hefyd helpu o ran symud celfi ac eitemau. Bydd angen i chi gael caniatâd gan eich yswiriant cartref cyn y gallwn wneud hyn.

Gwneud cais am gymorth