Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

31 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahan hynny yw Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud. Ni all busnesau wneud cais am y ddau grant.

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Grant A: Taliad grant arian parod o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch gyda hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Grant B: Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Grant C: Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000.

Bydd y grantiau ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyni cyflawni a busnesau manwerthu sydd ag eiddo cymwys a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Bydd proses ymgeisio fesul cam ar gyfer grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Busnes Cyfyngiadau Symud fel a ganlyn: Bydd busnesau lletygarwch yn gallu gwneud cais o 21 Rhagfyr 2020. Bydd pob busnes (yn unol â'r ddogfen canllaw grant) cymwys arall yn gallu gwneud cais o 4 Ionawr 2021.

Gwneud cais am Grant Ardrethi annomestig