Gwybodaeth am Covid-19

1 diwrnod yn ôl

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw'n ddiogel a pha reolau sydd ar waith i ddiogelu pobl yn ystod lefel rhybudd 0.

Gallwch gael data dyddiol hefyd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau:

Beth bynnag fo'r amgylchiadau presennol, rydym yma i'ch cefnogi. Mae gwybodaeth ar gael am y gefnogaeth sydd ar gael i chi, eich cymuned, neu eich busnes, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin - os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni drwy'r tab 'gofyn cwestiwn'.