Gwybodaeth am Covid-19

10 awr yn ôl

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut gallwch gadw'n ddiogel a pha reolau sydd ar waith i ddiogelu pobl yn ystod lefel rhybudd 0.

Bydd Cymru’n symud i lefel rhybudd sero am 6am ar 7 Awst, yn dilyn yr adolygiad diweddaraf o’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.

Ar lefel rhybudd sero, bydd yr holl gyfyngiadau ar gwrdd ag eraill yn cael eu codi a bydd pob busnes yn gallu agor. Fodd bynnag, bydd rhai camau diogelwch pwysig mewn grym o hyd, er mwyn rhoi’r hyder i bawb fwynhau’r haf sydd o’n blaenau.

Gallwch gael data dyddiol hefyd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

Beth bynnag fo'r amgylchiadau presennol, rydym yma i'ch cefnogi. Mae gwybodaeth ar gael am y gefnogaeth sydd ar gael i chi, eich cymuned, neu eich busnes, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin - os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni drwy'r tab 'gofyn cwestiwn'.