Ar agor / Ar gau / Cyfyngiadau

8 awr yn ôl

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4, mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am sut yr effeithir ar wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin ac yn rhoi dolenni i gyngor ychwanegol. 

Mae gwybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru am yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud yn ystod lefel Rhybudd 4.

Gyda'n gilydd gallwn ddiogelu Sir Gaerfyrddin a rheoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.