Cymorth cymunedol

Ledled Sir Gaerfyrddin, mae cymunedau a busnesau wedi dod ynghyd i helpu lle bynnag y gallant gynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Os hoffech ychwanegu eich busnes/grŵp at y dudalen hon, anfonwch e-bost i covid19community@sirgar.gov.uk  gydag enw eich busnes/grŵp, disgrifiad byr o'r hyn rydych yn ei wneud, sut y gall pobl gysylltu â chi e.e. Facebook/ dolen i’r wefan, e-bost a/neu rif ffôn a'r ardal rydych chi'n gweithio ynddi. Gallwn ychwanegu ardaloedd a mathau newydd o wasanaeth, os nad ydynt wedi'u rhestru'n barod yn y cwymplenni. Os ydych chi'n unigolyn, darganfyddwch sut y gallwch chi hefyd wirfoddoli i helpu yn eich cymuned. Diolch am eich cymorth i gefnogi ein cymunedau.

Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael yn eich rhanbarth etholiadol, gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd lleol neu ffoniwch ein llinell cymorth ar 01267 234567 rhwng 8.30am a 6pm pump diwrnod yr wythnos.