Gwasanaethau bws yn ystod gwyliau’r Nadolig 2019/2020

379 diwrnod yn ôl

Dyma’r trefniadau dros gyfnod y Nadolig ar gyfer teithiau bysiau sy’n cael eu gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys gwasanaeth parcio a theithio Caerfyrddin, gwasanaeth Bwcabus a gwasanaethau Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin:

 • Dydd Mawrth, 24 Rhagfyr – Gweithredir gwasanaethau arferol oni fydd siwrnai’r hwyr ar wasanaethau 129, T1, a X13 yn gorffen yn gynnar
 • Dydd Mercher, 25 Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Iau 26 Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Gwener, 27 Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128
 • Dydd Sadwrn, 28 Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol
 • Dydd Sul, 29 Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol Dydd Sul
 • Dydd Llun, 30 Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128
 • Dydd Mawrth, 31 Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128 ac fydd siwrnai’r hwyr ar wasanaethau 129, T1, a X13 yn gorffen yn gynnar
 • Dydd Mercher, 1 Ionawr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Iau, 2 Ionawr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128
 • Dydd Gwener, 3 Ionawr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni Dydd Sadwrn ar wasanaethau 124 a 128

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch teithiau sy’n cael eu gweithredu yn fasnachol neu ar ran Cynghorau Sir eraill, cysylltwch â’r cwmni bysiau yn uniongyrchol neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru
Mae’n rhaid i deithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaethau Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin ar 27, 28, 30, 31 Rhagfyr, 2019, ac ar 2 Ionawr, 2020, wneud hynny drwy ffonio 01267 228 326 erbyn 12pm ar 24 Rhagfyr.
Dylai teithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaeth Bwcabus yn ystod cyfnod y Nadolig nodi y gallai’r ganolfan alwadau fod ar agor am lai o oriau na’r arfer ar rai diwrnodau yn ystod cyfnod yr ŵyl ond i gael rhagor o fanylion, ffoniwch 01239 801 601 neu ewch i www.bwcabus.info

Dyddiad gorffen: 3 Ionawr, 2020