Taith Merched yn llwyddiant ysgubol i Sir Gaerfyrddin

533 diwrnod yn ôl

Llun: SWPIX

Mae cymal olaf Taith Merched OVO wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd yn dod i wylio’r ras ar hyd y ffordd a rhoi cefnogaeth i’r beicwyr ar eu ras 79 milltir drwy Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, a fu’n cynnal y ras, wedi diolch i’r holl gymunedau, busnesau, gwirfoddolwyr a gwylwyr, yn ogystal â staff y digwyddiad, y swyddogion diogelwch, marsialiaid a'r gwasanaethau brys, am helpu i sicrhau ei fod yn ddiwrnod i’w gofio i’r sir.

Roedd Cymal Chwech y ras yn cynnwys beicwyr benywaidd gorau yn y byd yn cystadlu mewn cyfres o rasys sbrint a dringfeydd i fyny ac i lawr rhai o olygfeydd godidog Sir Gaerfyrddin, gan ddechrau yn Felodrom hanesyddol Caerfyrddin, croesi’r Mynydd Du a gorffen y ras ar y Gylchffordd Gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Daeth cymunedau’r Sir allan i gefnogi a chreu awyrgylch carnifal gyda llawer yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain a gweithgareddau i’r teulu.

Enillwyd y ras gan Lizzie Deignan.

Gellir cael crynodeb o’r ras a blas o’r awyrgylch a grëwyd gan y cymunedau yma.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae wedi bod yn bleser i ni gynnal Grande Finale Taith Merched OVO Energy yma yn Sir Gaerfyrddin, a hynny ychydig fisoedd yn unig ar ôl cynnal Grand Depart Taith Prydain OVO Energy ym mis Medi.

“Mae hwn yn gyfle unigryw i ni arddangos ein tirwedd a'n golygfeydd trawiadol sydd yn sicr wedi creu un o'r cymalau mwyaf heriol i'r beicwyr yn y ras eleni, ond sydd wedi mynd drwy rai o'n hardaloedd mynyddig a'n dyffrynnoedd mwyaf godidog ac, wrth gwrs, drwy ein cymunedau gwych.

“Mae cynnal digwyddiadau mawr fel hyn mor bwysig i Sir Gaerfyrddin, o ran economi'r sir ac o ran adeiladu ar ei henw da cynyddol ar y llwyfan rhyngwladol.

“Rwy'n falch iawn o'm tîm yng Nghyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi gweithio mor galed ochr yn ochr â SweetSpot Group i ddod â'r ras i Sir Gaerfyrddin, ond hefyd cefnogaeth pobl a busnesau sydd wedi creu awyrgylch gwych ac wedi rhoi croeso cynnes Cymreig i bawb sydd wedi dod i fwynhau'r diwrnod gyda ni.”

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae Taith Merched OVO Energy wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae wedi bod yn gyfle perffaith i ni arddangos ein tirwedd a'n cyfleusterau beicio gorau.

“Fel awdurdod lleol, rydym yn falch o'n buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau a seilwaith i gefnogi'r brwdfrydedd cynyddol o ran beicio yr ydym yn gweithio mor galed i'w greu. Dechreuodd y ras heddiw yn Felodrom hanesyddol Caerfyrddin, sef y felodrom hynaf yn y byd, a daeth i ben ar ein Cylchffordd Gaeedig Genedlaethol bwrpasol ym Mharc Gwledig Pen-bre.

“Rydym yn arbennig o falch o Manon Lloyd (Drops), sy'n dod o Sir Gaerfyrddin ac a gychwynnodd ei gyrfa feicio gyda Towy Riders yng Nghaerfyrddin. Mae’n siŵr bod cystadlu gyda goreuon y byd yn ei sir enedigol yn deimlad gwych ac rwy'n gobeithio ei bod wedi teimlo cefnogaeth y dorf.”