Anrhydeddu staff am eu dewrder yn y gwobrau cymunedol

594 diwrnod yn ôl

Llongyfarchiadau i Dorian Lewis a Mark Allen o'n tîm Priffyrdd a enillodd y Wobr Dewrder Cymunedol yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru eleni.

Dorian a Mark oedd y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad ac ynghyd â'u cydweithwyr James Griffiths a Wayne Jones, gwnaethant achub gyrrwr ar ôl i'w lori gael ei sgubo i'r Afon Duad ar hyd yr A484 yng Nghwmduad o ganlyniad i'r tirlithriad, yn ystod storm Callum, drwy ei dynnu allan o'i gerbyd a ffurfio cadwyn i'w gludo i ddiogelwch.

Yn drasig iawn, bu farw'r dyn ifanc, Corey Sharpling yn ystod y tirlithriad.

Dywedodd Dorian, a fynychodd y seremoni wobrwyo: “Roedd yn golygu llawer i ni gael ein henwebu a mynd ymlaen i ennill. Nid oeddem wedi gwneud hyn er mwyn ennill gwobr ond yn hytrach er mwyn achub bywyd ond yn anffodus, gwnaethom fethu ag achub bywyd un person y diwrnod hwnnw. Roedd yn noson emosiynol iawn, ail-fyw'r adeg honno eto."

Ychwanegodd Mark: “Yn anffodus, nid oeddwn yn gallu mynychu'r gwobrau ond yn sicr, nid oeddem yn disgwyl cael ein henwebu nac ychwaith ennill! Er bod ennill y wobr yn beth hyfryd, nid dyna'r rheswm i ni wneud yr hyn a wnaethom."

Dywedodd Stephen Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae'r holl dimau yn Adran yr Amgylchedd yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'n cwsmeriaid. Yn dilyn effaith drychinebus storm Callum, bu nifer o staff yn gweithio'n ddiflino er mwyn helpu ein cymunedau i glirio'r llanast a adawyd ar ôl. Fodd bynnag, mae'n rhaid rhoi sylw arbennig i Dorian Lewis a Mark Allen a fu mor ddewr y diwrnod hwnnw ac achub bywydau eraill ac rwy'n hynod o falch eu bod wedi cael cydnabyddiaeth am eu gwaith yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru."

Cafodd y ddau eu cydnabod am eu dewrder yn y noson wobrwyo a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets ar 24 Mai.