Mwy o dai i elwa ar fesurau ynni am ddim

688 diwrnod yn ôl

Bydd tua 250 o gartrefi yn Llanelli yn cael budd o foeleri newydd neu foeleri yn lle'r hen rai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £1.5 miliwn ychwanegol o gyllid i Gyngor Sir Caerfyrddin i wella effeithlonrwydd ynni yn ardal Tŷ-isa yn y dref.

Bydd cartrefi'n gynhesach o ganlyniad i'r mesurau newydd a bydd biliau'n rhatach i breswylwyr preifat.

Dyma'r ail dro i adran tai y Cyngor sicrhau cyllid i wella cartrefi'r sector preifat drwy gyflwyno effeithlonrwydd ynni isel.

Yn 2009 gwnaed gwaith i inswleiddio a chynhesu eiddo yng Nglanymôr, Trilwm a Thŷ-isa.

Mae Arbed am Byth wedi'i benodi gan Lywodraeth Cymru i nodi tai sy'n gymwys i gael systemau gwresogi newydd a bydd yn cysylltu'n uniongyrchol â phreswylwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, Aelod o’r Bwrdd Gweithredol: "Rydym yn falch y bydd Tŷ-isa yn elwa ar y cyllid hwn. Bydd y boeleri newydd yn helpu preswylwyr sy'n cael trafferth talu biliau ynni uchel drwy ei gwneud yn fwy fforddiadwy ac yn gyfforddus i gynhesu'r tai. Bydd y mesurau ynni a weithredir hefyd yn helpu i warchod yr amgylchedd drwy leihau'r ôl troed carbon."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arbed am Byth drwy ffonio 03300 414647 neu drwy anfon neges e-bost at info@arbedambyth.wales