Digwyddiad beicio arall o fri yn dod i Barc Gwledig Pen-bre

646 diwrnod yn ôl

John Smith Photography

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi cael ei ddewis i gynnal rownd o gyfres fawreddog Tlws Cenedlaethol Seiclo-Cros Beicio Prydain|HSBC 2019/20.

Bydd y parc yn cael ei gynnwys yn y gyfres am y tro cyntaf ac yn cynnal y pumed rownd dros ddau ddiwrnod ar 23 a 24 Tachwedd. Bydd rhai o'r beicwyr gorau yn y byd yn rasio o gwmpas y parc cyn mynd i Bencampwriaethau Cenedlaethol Seiclo-Cros yn yr Amwythig ym mis Ionawr 2020.

Bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi'r buddsoddiad y mae Sir Gaerfyrddin eisoes wedi'i wneud mewn beicio megis y cwrs ffordd gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre a agorwyd y llynedd. Dyma hefyd leoliad cymal agoriadol Taith Prydain OVO.

Mae'r cwrs yn darparu amgylchedd diogel, di-draffig ar gyfer sesiynau hyfforddi yn ogystal â digwyddiadau beicio cystadleuol a chyfleuster hamdden i'r cyhoedd.

Mae'r cwrs wedi'i dylunio a'i adeiladu yn unol â safon beicio Prydain, ac mae ganddo wyneb tarmac 6 metr o led â graddiannau a throeon amrywiol, er mwyn denu digwyddiadau, rasys a gwersylloedd hyfforddiant lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae hwn yn llwyddiant mawr arall i Barc Gwledig Pen-bre a Sir Gaerfyrddin, ac mae hefyd yn gam arall ymlaen o ran ein gweledigaeth o fod yn ganolbwynt beicio Cymru. Mae ein henw yn cael ei ledaenu erbyn hyn ochr yn ochr â rhai o'r lleoliadau gorau yn y DU ar gyfer cynnal digwyddiadau tebyg i hyn. Rwy'n siŵr y bydd y digwyddiad hwn hefyd yn denu llawer o wylwyr drwy roi cyfle i bobl wylio rhai o'r beicwyr gorau yn y byd yn cystadlu."