Parcio di-arian ar gael ym mhob maes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor

8 diwrnod yn ôl

Nid oes rhaid i chi gofio dod ag arian parod i dalu am eich parcio mwyach, gan fod modd i ymwelwyr â threfi a phentrefi Sir Gaerfyrddin sy'n dymuno parcio mewn unrhyw faes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor bellach dalu am eu parcio drwy ap, gwefan neu dros y ffôn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Chipside i gynnig parcio di-arian i yrwyr ym mhob un o'i feysydd parcio oddi ar y stryd sy'n codi tâl.

Mae'r opsiwn i dalu am barcio drwy arian parod neu gerdyn ar gael o hyd, ond, mae modurwyr bellach yn gallu dewis talu drwy ap o'r enw MiPermit ar eu ffôn clyfar neu ddyfais.  Gellir lawrlwytho'r ap MiPermit drwy ddefnyddio Apple App Store neu Google Play, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan MiPermit.

Bydd gwybodaeth am sut i lawrlwytho'r ap MiPermit hefyd ar gael ym mhob un o feysydd parcio'r Cyngor sy'n codi tâl yn ogystal â gwybodaeth am sut i dalu drwy wefan neu dros y ffôn.

Gellir hefyd prynu tocynnau tymor drwy'r ap MiPermit.

Cafodd y system ddi-arian newydd ei lansio ar 19 Hydref, a hyd yn hyn mae dros 1500 o sesiynau eisoes wedi'u harchebu.

Nid oes cost ychwanegol ar gyfer talu trwy'r ap MiPermitt.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith, y Cynghorydd Edward Thomas: "Rydym yn falch iawn o gynnig opsiwn diogel, hawdd a syml o barcio di-arian i drigolion ac ymwelwyr â'n Sir, sy'n ychwanegol at yr opsiwn o dalu â cherdyn wrth beiriant tocynnau. Mae cynghorau eraill Cymru wedi lansio menter debyg ac rydym wedi gweld pa mor llwyddiannus y bu gweithredu'r gwasanaeth i'r cynghorau a modurwyr.

“Mae talu am barcio drwy'r ap MiPermitt yn cynnig hyblygrwydd i yrwyr ac yn eu galluogi i ddechrau ac ymestyn eu sesiynau parcio o fewn eiliadau. Mae hyn yn golygu nad oes risg o ran trafod arian parod a does dim angen poeni am ruthro yn ôl i'r car i ymestyn sesiynau parcio os ydynt am aros yn hirach nag yr oedden nhw wedi bwriadu. 

"Mae'r gwasanaeth hwn yn gwbl ddwyieithog ac mae'r ap hefyd yn cynnwys nodwedd mapiau, sy'n caniatáu i yrwyr ddod o hyd i feysydd parcio cyn iddynt adael i fynd i'w cyrchfan ac mae hefyd yn darparu cyfarwyddiadau. Mae nodwedd ar yr ap hefyd sy'n rhoi gwybod i yrwyr ar unwaith am y lleoliad parcio agosaf."

Gellir lawrlwytho'r ap MiPermit o'r App Store neu Google Play ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://mipermit.com