Taith y Merched yn hoelio'r sylw ar Sir Gâr eto

22 diwrnod yn ôl

Mae Sir Gâr yn prysur droi'n brif gyrchfan ar gyfer digwyddiadau chwaraeon o bwys, ar ôl cynnal cymal pump Taith y Merched – ras beicio ffordd fwyaf Prydain i ferched.

Bu rhai o feicwyr gorau'r byd yn rasio drwy gefn gwlad prydferth Sir Gâr, er pleser pur y gwylwyr lu ar ochr y ffordd, a ddaeth i'w cefnogi nhw a'r feicwraig o Gaerfyrddin, Jess Roberts.

Ymgasglodd cannoedd o blant ysgol, llawer o selogion beicio a phobl sy'n dwlu ar chwaraeon ym Mharc Gwledig Pen-bre i wylio cychwyn y ras, a oedd yn cynnwys 97 o feicwyr o 17 tîm yn brwydro ar hyd llwybr anodd 106.4 cilometr (66.3 milltir), gan orffen ar ben y Mynydd Du - dim ond yr ail dro i un o gymalau Taith y Merched orffen ar ben bryn.

Pencampwraig rasio ffordd yr Eidal, Elisa Longo Borghini, enillodd y cymal, gan drechu Kasia Niewiadoma ac arweinydd y ras, Grace Brown, mewn sbrint hynod gyffrous ar gopa'r ddringfa 7.2km.

Yn flaenorol cynhaliwyd Grand Départ Taith Prydain yn Sir Gaerfyrddin ac yma hefyd y gorffennodd Taith y Merched yn 2019 - unwaith eto ym Mharc Gwledig Pen-bre - a phrawf amser i dimau Taith Prydain yn 2021.

Gan eu bod yn cael eu darlledu'n fyw, mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle arbennig i arddangos golygfeydd a chyfleusterau Sir Gaerfyrddin, sy'n berffaith ar gyfer ystod o gampau gyda'i chymysgedd o gefn gwlad ac arfordir.

Maent hefyd yn rhoi hwb economaidd i economi de Cymru ac yn ychwanegu at ddiwydiant twristiaeth cynyddol y sir, gyda'r miloedd o ymwelwyr yn debygol o ddychwelyd i fwynhau'r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w gynnig.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Darren Price:

Mae Taith y Merched yn ffordd wych o ddangos Sir Gâr i'r byd. Dyma'r pedwerydd tro i ni gynnal naill ai Taith Prydain neu Daith y Merched, sy'n profi mai Sir Gâr yw'r lleoliad gorau ar gyfer beicio yng Nghymru. Ac rydym yn elwa ar hynny, mae pawb ar eu hennill - ein diwydiant twristiaeth, busnesau lleol a chymunedau lleol. Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych ac roedd yn anhygoel gweld cymaint o gefnogwyr ar hyd y daith; gall pobol y sir ymfalchïo unwaith eto. Rwy'n hyderus bydd y digwyddiad hwn yn helpu i godi ymwybyddiaeth o feicio a'i fuddiannau, ac yn ysbrydoli pobol i fynd ati i feicio a manteisio i'r eithaf ar ein hardaloedd gwledig hyfryd a'n harfordir godidog."

Bydd uchafbwyntiau'r ras ar ITV4 heno am 8pm a hefyd ar gael ar alw drwy ITV Hub.