Yn Cadw Sir Gâr yn Ddiogel

14 diwrnod yn ôl

Wrth i'r sir barhau i adfer ar ôl y pandemig coronafeirws, mae mwy o bobl bellach yn mynd allan, ond mae angen cymryd gofal ychwanegol i helpu i atal lledaeniad. Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith ledled Sir Gaerfyrddin ac mae digon o arwyddion yn cael eu gosod i atgoffa pobl i fod yn gymdeithasol gyfrifol.

Mae'r neges yn syml – Parchu, Diogelu a Mwynhau. Rydym yn gofyn i bawb i wneud y canlynol:

  • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
  • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml
  • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Rydym yn gweithio’n agos gyda busnesau i’w helpu i weithredu’n ddiogel a bodloni’r canllawiau newydd. Os oes gennych unrhyw bryderon, llenwch ein ffurflen ar-lein, bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu cymorth a chyngor ychwanegol lle bo angen.