Parchu, Diogelu a Mwynhau Sir Gaerfyrddin

16 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i bobl Barchu, Diogelu a Mwynhau'r sir wrth i fusnesau ddechrau masnachu eto, mae pobl yn dychwelyd i'r gwaith ac mae mwy o gyfleusterau hamdden agor unwaith eto.

Wrth i'r sir barhau i adfer ar ôl y pandemig coronafeirws, mae mwy o bobl bellach yn mynd allan, ond mae angen cymryd gofal ychwanegol i helpu i atal lledaeniad.

Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith ledled Sir Gaerfyrddin ac mae digon o arwyddion yn cael eu gosod i atgoffa pobl i fod yn gymdeithasol gyfrifol.

Mae'r neges yn syml – Parchu, Diogelu a Mwynhau. Gofynnir i bobl:

  • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
  • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml
  • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym mor falch o'r diwedd o fod ar ochr arall y pandemig hwn a dechrau gweld pethau'n dychwelyd i ryw fath o normalrwydd. Ond mae'n bwysig cofio nad yw'r feirws hwn wedi diflannu eto – felly mae ein neges i bobl yn glir ac yn syml. Parchu, Diogelu a Mwynhau Sir Gaerfyrddin.”

Ychwanegodd: “Wrth i fwy o bobl fynd allan, gwelwch fod mesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith ar gyfer diogelwch a llesiant, ac mae digon o arwyddion yn cynghori pobl i gadw eu pellter. Mae'n bwysig iawn bod pob un ohonom yn parchu ein gilydd i helpu i atal y feirws rhag lledaenu a helpu'r sir i adfer.”