Cystadleuaeth mynd 'nôl i'r ysgol

35 diwrnod yn ôl

Yn galw holl Ed Sheerans ac Ariana Grandes y dyfodol – Mae'n amser rhoi her i'ch sgiliau cyfansoddi!

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole, arweinydd y Cyngor a chyfansoddwr, wedi ysgrifennu cân yn arbennig i groesawu plant yn ôl i'r ysgol yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Mae 'Mynd 'nôl i'r Ysgol' yn ymwneud â'r cyffro o fynd yn ôl i'r ysgol i weld athrawon a ffrindiau, a'r holl hwyl y bydd y plant yn ei gael yno.

Mae'r gân wedi cael ei recordio gan y gantores boblogaidd Gwenda Owen o Bontyberem, sydd hefyd yn wraig i'r Cynghorydd Dole.

Mae'r Cynghorydd Dole yn gofyn i ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Caerfyrddin i helpu i orffen y gân drwy ysgrifennu pennill arall.

Bydd cyfle i'r disgyblion buddugol ganu a recordio'r gân mewn stiwdio gyda Gwenda ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: “Mae wedi bod yn gyfnod anodd i bawb dros y misoedd diwethaf, ond yn arbennig i'n plant sydd wedi bod gartref o'r ysgol ac wedi gweld eisiau eu ffrindiau a'u hathrawon.

“Roedden ni am ddathlu eu bod yn dychwelyd i'r ysgol, ac ysgrifennais y gân hon i'w croesawu'n ôl a dathlu popeth sydd ganddyn nhw i edrych ymlaen ato.

“Nid ein bwriad oedd ei droi yn gystadleuaeth i ddechrau, ond wedyn cawsom y syniad i herio ein hysgolion cynradd i ysgrifennu pennill arall.

“Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld beth mae'r plant yn ei greu a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb, ond yn bwysicach na dim, cofiwch gael hwyl.”

Mae gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth wedi cael ei hanfon i bob ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw dydd Gwener, 17 Gorffennaf a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddechrau tymor yr Hydref.