Pryder am yr iaith Gymraeg yn cael ei godi gyda Senedd Cymru

9 diwrnod yn ôl

Mae Arweinydd Cyngor Sir Gâr, ynghyd â Fforwm Strategol Sirol y Gymraeg wedi anfon llythyr at y Gweinidog Addysg, Kirstie Williams yn egluro eu bod yn gwrthwynebu cymal yn Bil y Cwricwlwm sy’n ei wneud yn orfodol i ddysgu Saesneg mewn ysgolion yng Nghymru. 

Mae’r Fforwm, sy’n gyfrifol am hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir, yn poeni’n fawr y bydd y cymal hwn yn tanseilio cynsail ysgolion cyfrwng Cymraeg sy’n trochi plant yn y Gymraeg ac yna’n cyflwyno gwersi Saesneg o saith oed er mwyn sicrhau eu bod yn dod yn ddwyieithog erbyn gorffen yn yr ysgol. 

Mae Strategaeth Hybu’r Gymraeg a Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin yn anelu i adfer y Gymraeg yn y yn yr un modd ag y mae Strategaeth Miliwn o Siaradwyr y llywodraeth. 

Mae llwyddiant y cynlluniau hyn yn ddibynnol ar lwyddiant ysgolion y sir i drochi plant mewn Cymraeg o’r cychwyn cyntaf i sicrhau y byddant yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg. 

Mae llythyr y Fforwm yn gofyn i’r llywodraeth i dynnu’r cymal hwn allan o Fil arfaethedig y Cwricwlwm er mwyn rhoi platfform cadarn i barhad yr iaith Gymraeg yn y sir a thu hwnt.