Rhagor o apwyntiadau ar gyfer y canolfannau ailgylchu

54 diwrnod yn ôl

Mae apwyntiadau ychwanegol ar gael ar gyfer ein pedair canolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd Canolfan Wernddu yn Rhydaman hefyd yn agor saith diwrnod yr wythnos o ddydd Llun, 15 Mehefin, ond gallwch drefnu apwyntiad o heddiw ymlaen.

Mae'r Cyngor wedi helpu dros 8,000 o drigolion i gael gwared ar eu gwastraff cartref hanfodol ers i'r canolfannau ailagor dair wythnos yn ôl.

Dim ond trwy apwyntiad y gellir ymweld â'r canolfannau ailgylchu, a hynny at ddibenion hanfodol, i waredu unrhyw wastraff sy'n peri risg i iechyd a diogelwch pe bai'n cael ei gadw gartref.

Gall preswylwyr wneud apwyntiad ar unrhyw adeg a dewis slot sy'n gyfleus iddynt yn ystod y saith diwrnod canlynol drwy ymweld â' tudalennau canolfannau ailgylchu
Ar hyn o bryd mae apwyntiadau'n cael eu cyfyngu i un y mis (os byddwch yn gwneud apwyntiad ar gyfer 10 Mehefin ni fyddwch yn gallu gwneud un arall tan 10 Gorffennaf).

Atgoffir trigolion y sir y gellir cael mynediad i'r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae'r apwyntiad ar ei gyfer - nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau'r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt.

Cofiwch ddidoli a gwahanu'r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym wedi bod yn monitro'r sefyllfa yn ddyddiol ac rydym bellach yn teimlo y gallwn barhau i sicrhau diogelwch ein staff a'r cyhoedd a chynyddu nifer yr apwyntiadau yn ystod y dydd ar ein safleoedd i gyd, yn ogystal â chynyddu Wernddu i saith diwrnod yr wythnos. Hoffwn ddiolch i'r trigolion am barhau i weithio gyda ni a chadw at yr holl ganllawiau sydd yn eu lle i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel wrth i ni ailagor y canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, a ninnau dal yn y pandemig hwn. Hoffwn ddiolch hefyd i Cwm Environmental a'r staff, sydd wedi gweithio gyda ni a helpu i sicrhau bod ein safleoedd yn gallu ailagor a hynny mewn ffordd sy'n ddiogel i bawb.

"Rydym yn parhau i adolygu'r sefyllfa a byddwn yn diweddaru ein gwefan gydag unrhyw newidiadau."