Clicio, casglu, dosbarthu - Pennod newydd i lyfrgelloedd

12 diwrnod yn ôl

Bydd llyfrgelloedd yn Sir Gaerfyrddin yn dychwelyd gyda gwasanaeth clicio a chasglu o ddydd Mercher, 1 Gorffennaf.

Bydd aelodau yn gallu archebu detholiad o lyfrau i'w casglu o lyfrgelloedd y cyngor sir yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.

Mae gwasanaeth dosbarthu yn cael ei ddatblygu ar gyfer y rhai sy'n parhau i warchod eu hunain yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru.

Bydd aelodau'r llyfrgell yn gallu archebu teitlau ymlaen llaw drwy gatalog ar-lein neu drwy ffonio llinell ffôn benodol ar gyfer llyfrgelloedd lle byddant yn cael cynnig dewis o bynciau a themâu.

Wedyn bydd staff yn gallu rhoi amser penodedig i aelodau gasglu llyfrau o un o'r tair llyfrgell yng nghanol y dref neu drefnu eu bod yn cael eu dosbarthu os oes angen.

Bydd y gwasanaeth hwn yn parhau hyd nes y bydd llyfrgelloedd yn gallu dychwelyd i weithredu'n arferol, er nad oes amserlen ar gyfer pryd y bydd hynny'n digwydd eto.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydym yn falch iawn ein bod yn gallu cynnig y gwasanaeth newydd hwn i aelodau ein llyfrgelloedd. Rydym yn sylweddoli pa mor anodd y bu'r cyfyngiadau symud i bobl a bydd ein haelodau yn croesawu'r cyfle i gael mynediad i ystod dda o ddeunydd darllen.

"Wrth i ni aros am ragor o gyfarwyddyd ynghylch ein gwasanaeth llyfrgelloedd yn dychwelyd yn llawn, rydym yn gobeithio y bydd y gwasanaeth clicio, casglu a dosbarthu rydym wedi'i ddatblygu fel mesur dros dro yn opsiwn arall defnyddiol."

Mae'r gwasanaeth yn cael ei gyllido gan Gyngor Sir Caerfyrddin, gyda chymorth gan Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol Llywodraeth Cymru.

Bydd casgliadau a dosbarthiadau drwy apwyntiad yn unig ac ar amserau penodol er mwyn sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr.

Mae aelodau'r llyfrgell yn cael eu hatgoffa am yr amrywiaeth eang o adnoddau digidol sydd ar gael iddynt ar-lein, gan gynnwys mynediad i gyhoeddiadau, cylchgronau, llyfrau comics a storïau a gweithgareddau rhyngweithiol i blant.

Gall pobl hefyd ddysgu iaith newydd, cael y wybodaeth ddiweddaraf am feddalwedd gyfrifiadurol gyda thiwtorialau ar-lein, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilio drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau, ffeiliau sain, a fideos.

Bydd y gwasanaeth clicio, casglu a dosbarthu ar gael o 1 Gorffennaf. Ewch i www.sirgar.llyw.cymru/llyfrgelloedd neu ffoniwch 01267 234567.