Ymunwch â'r cyngor a chlapio dros ofalwyr maeth

92 diwrnod yn ôl

Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth, mae pawb yn diolch i'r holl ofalwyr maeth yn Sir Gaerfyrddin am bopeth maent yn ei wneud i helpu ein plant mwyaf agored i niwed, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws hwn.

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn cael ei gynnal rhwng 11 a 24 Mai ac mae'r cyngor am dalu teyrnged i'w holl ofalwyr maeth anhygoel am y gofal a'r cymorth parhaus maent yn eu rhoi i'n plant a'n pobl ifanc.

Yn ogystal â chlapio dros staff arbennig y GIG a'r holl weithwyr allweddol eraill sy'n mynd yr ail filltir, byddwn hefyd yn clapio dros ein gofalwyr maeth.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant: "Mae ein gofalwyr maeth yn wirioneddol ryfeddol, ac yn parhau i fod felly drwy gydol yr argyfwng hwn.

"Rydym ni am ddangos ein gwerthfawrogiad a'n diolchgarwch am bopeth maen nhw'n ei wneud. Nid yw bod yn ofalwr maeth yn hawdd, ond mae'n rhoi boddhad mawr, ac mae wir yn newid bywyd person ifanc.

"Felly diolch i bob un o'n gofalwyr maeth anhygoel, ac rwy'n gobeithio y bydd pawb arall yn ymuno â ni wrth i ni guro dwylo i chi a'r gwaith hynod rydych chi'n ei wneud."

Nod Pythefnos Gofal Maeth yw codi ymwybyddiaeth o bŵer trawsnewidiol maethu a'i ddathlu.

Mae'r ymgyrch yn amlygu ymrwymiad, angerdd, ac ymroddiad gofalwyr maeth, a hefyd yn tynnu sylw at yr angen am fwy o ofalwyr maeth.

Mae angen miloedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn i ofalu am blant, yn enwedig plant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant sy'n ceisio lloches.

Fel arfer yn ystod Pythefnos Gofal Maeth mae tîm maethu y cyngor yn crwydro Sir Gaerfyrddin gyda'r masgot Cal yr Arth ac yn trefnu llawer o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Eleni, o achos yr argyfwng coronafeirws, bydd pwyslais y tîm ar weithgareddau ar-lein, ond mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan o hyd. Cadwch lygad am postiadau cyfryngau cymdeithasol a'u rhannu, ewch i'r wefan, a helpwch i ledaenu'r neges i ffrindiau a theulu.

I gael rhagor o wybodaeth am faethu, ewch i maethu.canolbarthagorllewin.cymru/Carmarthenshire, e-bostiwch fostering@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0800 0933 699.

LAWRLWYTHWCH EICH ARWYDD ‘CYMERADWYO GOFALWYR MAETH’