Darganfyddwch eich gorffennol wrth aros gartref

96 diwrnod yn ôl

Mae gwasanaethau llyfrgelloedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig mynediad am ddim i deuluoedd at rifyn llyfrgell ar-lein o Ancestry drwy gydol cyfnod y coronafeirws.

Mae Ancestry.com yn adnodd enfawr o wybodaeth hanesyddol a hel achau, gyda dros 20 biliwn o gofnodion yn ei gronfa ddata. 

Mae gan y wefan filoedd o goed teuluol sy'n cael eu rhannu gan aelodau eraill sy'n helpu i nodi sut y mae hynafiaid yn perthyn i'w gilydd ac yn rhoi cliwiau am enedigaethau, priodasau a marwolaethau.

Gellir cael mynediad i'r wefan drwy ddefnyddio cerdyn llyfrgell a rhif PIN. Bydd angen i aelodau glicio ar y fersiwn llyfrgell sef 'Ancestry Library Edition' a welir ar ochr dde'r dudalen.

Os hoffech ymuno â'r llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn o gau dros dro er mwyn cyrchu ein hadnoddau ar-lein am ddim, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 11am a 2pm. Ar gyfer Llanelli ffoniwch 01554 744327, Caerfyrddin 01267 224824 a Rhydaman 01269 598360.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae coed teuluol yn adnodd ardderchog ar gyfer llenwi bylchau yn eich ymchwil neu hyd yn oed eich helpu i ddechrau ar y gwaith. Gallwch ddarganfod sut y lluniwyd eich stori deuluol a darganfod ei orffennol anhygoel a’r cyfan am ddim wrth i chi aros gartref. Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael drwy'r dydd, bob dydd ar-lein.”

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin fwynhau ein llyfrgell ddigidol. Mae dros 19,000 o lyfrau comics ar gael am ddim i'w lawrlwytho, neu gallwch ymarfer ar gyfer eich prawf gyrru theori, lawrlwytho papurau newydd, ffrydio ffilmiau, dysgu iaith newydd, dewis o blith 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 oed a 12+, dilyn cwrs newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol gyda sesiynau tiwtorial ar-lein, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilota drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos.

Atgoffir aelodau'r llyfrgell y bydd unrhyw eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig ac ni fydd unrhyw ddirwy yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.