Angladdau yn ystod cyfyngiadau COVID-19

146 diwrnod yn ôl

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws, mae cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu mynychu gwasanaethau angladd.

Ar hyn o bryd, dim ond y bobl ganlynol ddylai fynychu:

  • aelodau aelwyd y person
  • aelodau agos o'r teulu
  • Os na fydd gan yr ymadawedig aelodau aelwyd neu aelodau teulu yn bresennol, yna mae'n bosibl i nifer bach o ffrindiau fynychu.

Mae'r canllawiau diweddaraf wedi ei gwneud yn glir y dylid galluogi aelodau agos o'r teulu sydd mewn categorïau risg uchel neu sy'n hunan-ynysu i fynychu.

Bydd eich trefnwr angladdau yn gallu rhoi cyngor pellach i chi.

Cefnogaeth Profedigaeth

Mae profedigaeth ar unrhyw adeg yn anodd. Mae gan yr elusen At a Loss gyfeiriadur o wasanaethau cefnogaeth profedigaeth fel eich bod yn gwybod ble i droi pan fydd arnoch angen cefnogaeth, yn ogystal â rhestr ddefnyddiol o lyfrau a gwefannau lle gallwch ddod o hyd i gyngor ar sut i ymdopi. Mae'r wefan hefyd yn cynnal gwasanaeth ar-lein o'r enw Griefchat, sy'n eich galluogi i siarad â chwnselydd yn rhad ac am ddim os byddai siarad yn helpu.

Profedigaeth yn ystod y pandemig coronafeirws, pan mae cyfyngiadau ar symud a chyswllt cyfyngedig â theulu a ffrindiau, yw'r peth anoddaf posibl. Mae gan At a Loss wybodaeth am brofedigaeth yn ystod y cyfnod hwn, cyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud os nad ydych yn gallu mynychu angladd anwylyd, sut i gefnogi rhywun sy'n cael profedigaeth yn ystod y pandemig, ac awgrymiadau am gynnal eich gwasanaeth coffa eich hun.

Mae Cymorth Profedigaeth dros y Ffôn Marie Curie yn cynnig gwasanaeth cymorth gwrando i bobl sydd wedi cael profedigaeth oherwydd salwch angheuol. Gallwch eu ffonio am ddim ar 0800 090 2309.