Cyngor yn ymuno â Chastell Howell i ddarparu gwasanaeth bwyd

136 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymuno ag un o'i brif gyflenwyr bwyd lleol i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws.

Mae'r Cyngor yn cydweithio â Chastell Howell yn Cross Hands i sicrhau bod bwyd ar gael i bawb.

Mae gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael, gyda nifer o fannau casglu i gwsmeriaid ledled y sir.

Gellir gosod archebion saith diwrnod yr wythnos – 8am-8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac 8am-4pm ar benwythnosau. Ewch i www.castellhowellfoods.co.uk i bori drwy'r cynhyrchion a ffoniwch 01269 505919 i osod archeb.

Gellir casglu bwyd unrhyw ddiwrnod o'r ganolfan ym Mharc Bwyd Cross Hands (SA14 6SX).

Fel cyfnod treialu, gellir hefyd archebu bwyd i'w gasglu yn y lleoliadau canlynol ddydd Llun, 23 Mawrth, a dydd Iau 26 Mawrth:

  • Siop Fara Llandeilo, Ystâd Ddiwydiannol Beechwood, Llandeilo, SA19 7HR – 10am-2pm
  • Parc Sglefrio Ramps, Traeth Ffordd, Pont y Sandy, Llanelli, SA15 4AX – 10am-2pm
  • Bwyty Roadhouse, Cylchfan Heol Llanboidy, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0LG – 10am-2pm
  • Clwb Rygbi Llanybydder, Rhes yr Orsaf, Llanybydder, SA40 9XX – 2pm-3pm
  • Gwesty'r Emlyn (mynedfa cefn), Heol y Bont, Castellnewydd Emlyn, SA38 9DU – 2pm-3pm

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn falch o ymuno â Chastell Howell i ddarparu gwasanaeth dosbarthu bwyd mewn cyfnod arbennig o anodd. Gwyddom fod llawer o bobl yn ynysu eu hunain i amddiffyn eu hiechyd eu hunain, neu eu hanwyliaid, ac rydym yn sylweddoli nad yw rhai pobl yn gallu mynd allan i archfarchnad i siopa am gyflenwadau bwyd yn ddiogel.

“Hoffem ddiolch i'r tîm yng Nghastell Howell am y gefnogaeth ac am fod yn awyddus i helpu pobl, ac rydym yn gobeithio bydd y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol i bobl yn ystod yr wythnosau nesaf.”

Ychwanegodd Kath Jones, o Gastell Howell: “Roeddem yn awyddus i weithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i ddosbarthu bwyd i bobl yn ystod yr argyfwng hwn. Mewn cyfnod o ansicrwydd digynsail ar draws pob sector busnes, yn enwedig gwasanaethau bwyd a lletygarwch, mae'n dda gweld pawb yn gweithio gyda'i gilydd.”

Dymuna Castell Howell roi sicrwydd i bawb fod yr holl fesurau rhagofalus wedi'u cymryd i sicrhau diogelwch staff a chwsmeriaid, gan gynnwys protocolau hylendid llym.