Cyllid i berchennog busnes newydd yng Nghaerfyrddin

20 diwrnod yn ôl

Mae perchennog busnes yng Nghaerfyrddin wedi camu i'r cyfeiriad cywir ac wedi agor ei siop ei hun.

Roedd Mair Jones, o Esgidiau Cic Shoes, wedi lansio'i busnes esgidiau ar ôl elwa ar grant Cronfa Cychwyn Busnes a ddyfarnwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r gronfa'n cynorthwyo'r gwaith o greu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi ac felly gwella'r economi leol.

Roedd yr arian grant wedi helpu i brynu storfa, unedau arddangos, til ac arwyddion ar gyfer y siop, a thalu am gostau sefydlu gwefan.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rwy'n falch ein bod ni wedi gallu cynnig cymorth i Esgidiau Cic fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a rhoi cymorth i fusnesau. Mae busnesau Sir Gaerfyrddin yn rhan hanfodol o wead economaidd y sir, ac, o'r herwydd, mae cefnogi busnesau sydd am dyfu a chreu swyddi yn flaenoriaeth i ni.”

Mae Esgidiau Cic yn gwerthu esgidiau plant ac yn cynnig gwasanaeth dwyieithog i gwsmeriaid yn ei safle yn Heol y Brenin.

Dywedodd Mair Jones, y perchennog:  "Mae gwneud cais ar gyfer grant Cronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin wedi fy helpu i ddechrau busnes roeddwn am ei sefydlu ers blynyddoedd.  Mae gwybod bod help ar gael gan y cyngor lleol a'r Hwb Menter Ffocws, sydd wedi'i leoli yn yr Egin, yn amhrisiadwy.  Bellach mae Esgidiau Cic Shoes yn 6 mis oed a dydw i ddim yn gallu credu mor bell rydym wedi dod mor gyflym.

Er mwyn i gais am grant fod yn gymwys, mae'n rhaid bod busnesau yn anelu at greu swyddi newydd. Gofynnir i'r rheini sydd â diddordeb ffonio 01554 748813 neu anfon neges e-bost at CronfaFusnes@sirgar.gov.uk