Cymorth cymunedol

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/03/2020

Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i helpu a chynghori busnesau a thrigolion Sir Gaerfyrddin drwy gydol yr argyfwng Coronafeirws parhaus. Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth newydd hwn drwy ein ffonio ar 01267 234567. Mae ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Bydd swyddogion y Cyngor wrth law i roi arweiniad a chefnogaeth i bobl ar faterion sy’n cynnwys:

  • Cymorth ariannol a chymorth arall i fusnesau
  • Cymorth i’r henoed, pobl agored i niwed a phobl ynysig
  • Cysylltu anghenion cymunedau â gwirfoddolwyr

Mae’r gwasanaeth hwn yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yn ein cymunedau, wrth i staff y cyngor helpu’r gwirfoddolwyr yn y cymunedau.

Busnesau sy’n helpu a chymorth cymunedol

Gwybodaeth am y busnesau yn Sir Gaerfyrddin sy’n mynd yr ail filltir ac am grwpiau a sefydliadau cymorth cymunedol o ran COVID-19.

Os hoffech ychwanegu eich busnes/grŵp at y dudalen hon, anfonwch e-bost i covid19community@sirgar.gov.uk  gydag enw eich busnes/grŵp, disgrifiad byr o'r hyn rydych yn ei wneud, sut y gall pobl gysylltu â chi e.e. Facebook/ dolen i’r wefan, e-bost a/neu rif ffôn a'r ardal rydych chi'n gweithio ynddi. Gallwn ychwanegu ardaloedd a mathau newydd o wasanaeth, os nad ydynt wedi'u rhestru'n barod yn y cwymplenni. Diolch am eich cymorth i gefnogi ein cymunedau.

Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael yn eich rhanbarth etholiadol, gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd lleol.