Syrpreis Nadolig i Morgan a Martha gan fois y biniau

109 diwrnod yn ôl

Bob wythnos mae Morgan a Martha Jermin yn aros yn amyneddgar wrth y ffenest, yn barod i'r lori finiau ddod i'w stryd.

Maent yn gwylio'r criw yn casglu'r holl fagiau glas a gwagio'r biniau bwyd ac maent yn codi llaw a gwenu arnynt. Gan ymateb, mae'r criw'n codi eu dwylo yn ôl ac yn canu'r corn. Wedyn bant â nhw i'r ysgol â gwên fawr ar eu hwynebau!

Ond yr wythnos hon penderfynodd y bois roi syrpreis Nadolig i'r plant a'u gwahodd tu fas i ddweud helo a chael golwg agosach ar y lori.

Dangoswyd i Morgan, chwech oed, a Martha, pedair oed, sut mae'r cerbyd yn gweithio, a hynny gan y gyrrwr, Jonathan Rees, a'r llwythwyr, John Davies a Mongi El-Kamel. Roeddent wedi gallu gweld yn agos sut mae'r bagiau yng nghefn y lori yn cael eu cywasgu a sut mae'r cynhwysydd gwastraff bwyd yn cael ei wagio pan fydd yn llawn.

Hefyd roeddent wedi eistedd y tu mewn i'r cab a thynnwyd rhai lluniau.

Dywedodd eu mam, Sara: “Mae gyda ni ddwy ffenest hir wrth y drws ffrynt a phob wythnos maen nhw wrth y ffenestri'n aros i fois y bins ddod. Maen nhw'n cyffroi'n llwyr ac mae'r criw'n wych – maen nhw wastad yn codi llaw nôl.”

Mae Morgan a Martha, sy'n byw yn Llanelli, yn gwybod popeth am ailgylchu a pha mor bwysig yw hynny i'r amgylchedd.
“Ni'n ailgylchu cardbord, papur, plastig a bwyd hefyd," meddai Morgan.

Dywedodd eu tad, Dan: “Diolch yn fawr i'r bois am wneud hyn, roedd Morgan a Martha wrth eu bodd ac maen nhw wedi bod yn sôn am y peth wrth eu ffrindiau i gyd yn yr ysgol.”