Rhodd hael iawn yn hwb i Apêl Teganau Nadolig

263 diwrnod yn ôl

Mae'r Apêl Teganau Nadolig wedi cael hwb anferth diolch i rodd hael iawn.

Fe roddodd Ardal Gwella Busnes Llanelli £600 i dîm apêl y Cyngor a bydd hyn yn sicr o godi gwên ar lawer mwy o wynebau y Nadolig hwn.

Caiff yr arian ei wario'n lleol ar anrhegion a theganau i deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu i'w plant.

Y llynedd, rhoddwyd dros 6,000 o anrhegion i 957 o blant, o fabanod 18 mis hyd at bobl ifanc yn eu harddegau.

Bellach mae'r apêl ar waith ers 8 mlynedd ac mae gwirfoddolwyr yn helpu staff Cyngor Sir Caerfyrddin i roi trefn ar yr anrhegion, a'u pacio a'u dosbarthu cyn y Nadolig.

Dywedodd Nia Thomas, cydlynydd Apêl Teganau Nadolig y Cyngor: "Rydym ni wrth ein boddau o dderbyn rhodd hael iawn gan yr Ardal Gwella Busnes. Bydd yr arian o fudd mawr i sicrhau bod cynifer o deuluoedd â phosibl, nad ydynt yn gallu fforddio prynu anrhegion neu deganau i'w plant, yn elwa ar yr apêl.

Pan fyddwch wrthi'n gwneud eich siopa Nadolig eleni, cofiwch am y teuluoedd llai ffodus hynny, a phrynwch anrheg ychwanegol i'w rhoi i'r apêl Nadolig.

Gellir gadael anrhegion heb eu lapio mewn nifer o fannau casglu ledled y sir erbyn 1 Rhagfyr. Yn ogystal, gall pobl roi papur lapio, siswrn a thâp selo i'r gwirfoddolwyr. Gallwch hefyd roi cyfraniad ariannol a fydd dim ond yn cael ei ddefnyddio i brynu teganau ac anrhegion. Gallwch anfon eich rhoddion (sieciau'n daladwy i: Cyngor Sir Caerfyrddin) i Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB, neu ffoniwch 01267 246657 os hoffech roi arian parod.

Dywedodd Cadeirydd yr Ardal Gwella Busnes, Lesley Richards: “Roedd nifer y stondinwyr yn yr ŵyl fwyd yn syfrdanol, ac felly penderfyniad hawdd oedd rhoi'r holl arian i ddwy fenter leol arbennig. Gan fod yr apêl wedi bod mor llwyddiannus, rydym wedi cytuno gyda Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin y byddem yn rhoi'r arian i ddwy fenter yn Llanelli er budd pobl leol. Wedi'r cyfan, dyma'r bobl sy'n cefnogi ein tref."

 

 • Canolfan gwasanaeth cwsmeriad, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin
 • Neuadd y Sir, Caerfyrddin
 • Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin
 • Natwest Bank, Caerfyrddin
 • Depo Cillefwr, Cyngor Sir Gar, Tre-Ioan, Caerfyrddin
 • Nant y Ci, Caerfyrddin
 • Yr Atom, Stryd Brenin, Caerfyrddin
 • Canolfan Hamdden Caerfyrddin
 • The Range, Caerfyrddin
 • Llyfrgell Caerfyrddin
 • Bloc 1, Parc Myrddin, Caerfyrddin
 • Neuadd y Dre, Llanelli
 • Hwb, Stryd Stepni, Llanelli
 • Cathedral Hygiene, Uned 1, Dragon 24, Doc y Gogledd, Llanelli
 • Jennings Solicitors, Llanelli
 • Canolfan Hamdden Llanelli 
 • The Range, Parc Pemberton, Llanelli
 • Llyfrgell Llanelli 
 • Tesco, Trostre, Llanelli
 • Tesco Rhydaman
 • Hwb, Rhydaman
 • Canolfan Hamdden Rhydaman
 • Llyfrgell Rhydaman
 • Barclays Bank, Rhydaman 
 • Llyfrgell Bedol 
 • Llyfrgell Brynaman 
 • Canolfan Cymuned Glanaman 
 • Canolfan Addysg Gymuned  Llandeilo 
 • Llyfrgell Llandeilo 
 • Canolfan Hamdden Llandovery 
 • Llyfrgell Llandovery
 • Burns Pet Nutrition, Cydweli
 • Llyfrgell Cydweli 
 • Llyfrgell Porth Tywyn 
 • Llyfrgell Cross Hands 
 • Neuadd Pontyberem 
 • Canolfan Hamdden Casnewydd Emlyn 
 • Canolfan Hamdden Sanclêr