Helpwch i wireddu Nadolig plentyn drwy roi anrheg

276 diwrnod yn ôl

Gofynnir i drigolion ledled Sir Gaerfyrddin helpu i wireddu Nadolig plentyn drwy roi anrheg i'r rheiny sy'n llai ffodus.

Daw'r neges wrth i Gyngor Sir Caerfyrddin lansio'i wythfed Apêl Teganau Nadolig sy'n helpu cannoedd o blant a theuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio i brynu anrhegion neu deganau.

Bydd yr anrhegion a gyfrannwyd gan bobl garedig yn cael eu rhoi i deuluoedd nad ydynt, am resymau amrywiol, yn gallu dathlu'r Nadolig yn y ffordd y mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei chymryd yn ganiataol.

Mae ysgolion, canolfannau teulu a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth.

Y llynedd, rhoddwyd dros 6,000 o anrhegion i 957 o blant o bob oed, o'r crud hyd nes eu bod yn eu harddegau.

Gofynnir i bobl sy'n ddigon caredig i roi i'r Apêl ddarparu anrhegion newydd i fabanod o 18 mis oed hyd at bobl yn eu harddegau, a'r rheiny heb eu lapio er mwyn iddynt allu cael eu sortio'n hawdd.

Bydd staff y Cyngor a gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i ddidoli, i lapio ac i ddosbarthu teganau yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

Dywedodd Nia Thomas, cydlynydd Apêl Teganau Nadolig y Cyngor: "Nid oes nifer o bobl yn gallu fforddio prynu anrhegion neu deganau i'w plant, ac maen nhw'n troi at fenthycwyr didrwydded mewn anobaith. Mae'r Apêl Teganau Nadolig wedi sicrhau bod plant lleol, a fyddai wedi cael dim neu ychydig iawn fel arall, yn cael anrheg adeg y Nadolig. Pan fyddwch wrthi'n gwneud eich siopa Nadolig eleni, cofiwch am y teuluoedd llai ffodus hynny, a phrynwch anrheg ychwanegol i'w rhoi i'r apêl Nadolig. Bydd pob anrheg sy'n cael ei rhoi yn gwneud gwahaniaeth i'r teuluoedd hynny a fyddai fel arall yn treulio'r Nadolig fel pob diwrnod arall! Helpwch ni i roi gwên ar lawer mwy o wynebau y Nadolig hwn trwy fod yn hael i'r rhai sy'n llai ffodus ledled y Sir.”

Gellir gadael anrhegion heb eu lapio mewn nifer o fannau casglu ledled y sir erbyn 1 Rhagfyr. Hefyd, gall pobl roi papur lapio, siswrn a thâp selo i'r gwirfoddolwyr. Gallwch hefyd roi cyfraniad ariannol a fydd ond yn cael ei ddefnyddio i brynu teganau ac anrhegion. Gallwch anfon eich rhoddion (sieciau'n daladwy i: Cyngor Sir Caerfyrddin) i Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB, neu ffoniwch 01267 246657 os hoffech roi arian parod.

 

Rhestr o fannau casglu:

 • Canolfan gwasanaeth cwsmeriad, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin
 • Neuadd y Sir, Caerfyrddin
 • Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin
 • Natwest Bank, Caerfyrddin
 • Depo Cillefwr, Cyngor Sir Gar, Tre-Ioan, Caerfyrddin
 • Nant y Ci, Caerfyrddin
 • Yr Atom, Stryd Brenin, Caerfyrddin
 • Canolfan Hamdden Caerfyrddin
 • The Range, Caerfyrddin
 • Llyfrgell Caerfyrddin
 • Bloc 1, Parc Myrddin, Caerfyrddin
 • Neuadd y Dre, Llanelli
 • Hwb, Stryd Stepni, Llanelli
 • Cathedral Hygiene, Uned 1, Dragon 24, Doc y Gogledd, Llanelli
 • Jennings Solicitors, Llanelli
 • Canolfan Hamdden Llanelli 
 • The Range, Parc Pemberton, Llanelli
 • Llyfrgell Llanelli 
 • Tesco, Trostre, Llanelli
 • Tesco Rhydaman
 • Hwb, Rhydaman
 • Canolfan Hamdden Rhydaman
 • Llyfrgell Rhydaman
 • Barclays Bank, Rhydaman 
 • Llyfrgell Bedol 
 • Llyfrgell Brynaman 
 • Canolfan Cymuned Glanaman 
 • Canolfan Addysg Gymuned  Llandeilo 
 • Llyfrgell Llandeilo 
 • Canolfan Hamdden Llandovery 
 • Llyfrgell Llandovery
 • Burns Pet Nutrition, Cydweli
 • Llyfrgell Cydweli 
 • Llyfrgell Porth Tywyn 
 • Llyfrgell Cross Hands 
 • Neuadd Pontyberem 
 • Canolfan Hamdden Casnewydd Emlyn 
 • Canolfan Hamdden Sanclêr