Coeden cedrwydd bwysig yn Rhydaman yn cael ei thynnu

212 diwrnod yn ôl

Mae cedrwydden fawr sydd wedi bod yn ganolbwynt ger gorsaf fysiau brysur Rhydaman ers cenedlaethau wedi cyrraedd diwedd ei hoes ac yn cael ei thynnu.

Mae trydedd gangen fawr wedi disgyn o'r goeden yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae arbenigwyr sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud bod y goeden yn agos at ddiwedd ei disgwyliad oes – sef tua 150 mlynedd fel arfer ar gyfer cedrwydden - a gallai golli mwy o ganghennau uchel yn y canopi er gwaethaf gwaith rheolaidd i leihau'r corun.

O ganlyniad mae ffens wedi'i gosod o amgylch y goeden, a bydd yn cael ei thynnu yn yr wythnosau nesaf.

Bydd coeden newydd yn cael ei phlannu yn ei lle.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros yr Amgylchedd: "Mae'r goeden hon wedi bod yn nodwedd ac yn ganolbwynt pwysig yng nghanol Rhydaman ers nifer fawr o flynyddoedd. Er gwaethaf ein hymdrechion, mae'r goeden wedi colli trydedd gangen yn ddiweddar ac, yn dilyn cyngor proffesiynol, byddwn yn gwneud trefniadau ar gyfer symud y goeden a phlannu un newydd.

"Rwy'n siŵr y bydd hyn yn newyddion siomedig i unrhyw un sydd wedi mwynhau cysgod y goeden dros y blynyddoedd, ond mae'n rhaid i ni flaenoriaethu diogelwch y cyhoedd."