Cydnabod gwaith y Cyngor Ieuenctid

124 diwrnod yn ôl

Mae tair gwobr wedi cael eu cyflwyno i Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin am gyrraedd y brig mewn tri maes.

Enillodd y Cyngor y wobr Prosiect Gwaith Ieuenctid Eithriadol: Hyrwyddo Hawliau Pobl Ifanc, enillodd Amber Treharne, 16 oed, y wobr Unigolyn Eithriadol: Gwneud Gwahaniaeth ac enillodd Sarah Powell y wobr Unigolyn Eithriadol: Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol.

Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn gweithredu fel llais i gynrychioli safbwyntiau a barn yr holl bobl ifanc yn y sir.

Ei brif nod yw sicrhau newid cadarnhaol a datblygu gan greu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau/prosesau democrataidd o fewn yr awdurdod, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae pobl ifanc rhwng 11-25 oed yn cael eu hethol i Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin drwy ysgolion, colegau, clybiau ieuenctid, grwpiau ieuenctid gwirfoddol, grwpiau gweithredu ieuenctid, grwpiau diddordeb arbennig, grwpiau anabledd, grwpiau arbenigol neu leiafrifol ffurfiol ac anffurfiol eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwy'n falch iawn dros y Cyngor Ieuenctid sy'n gwneud gwaith arbennig ac mae'n wych ei weld yn cael ei gydnabod am hynny.”